1 orë palestër zëvendësojeni me 4 minuta stërvitje

Dëshironi të stërviteni, por nuk gjeni kohë të mjaftueshme për të shkuar në palestër ?! Këto janë disa ushtrime të dobishme për të cilat ju nuk keni nevojë për pajisje ose që të shkoni në palestër, efekti do të jetë i dukshëm, sigurisht, nëse jeni këmbëngulës. A jeni gati?