Diabeti i nënës lidhet me rrezikun e ADHD tek fëmijët

Rezultatet treguan se ekziston një lidhje e vogël ose e moderuar midis diabetit të nënës dhe ADHD, ndërsa lidhja midis diabetit gestacional dhe ADHD nuk ka gjasa të jetë shkakësore.

Në një studim të publikuar së fundmi, shkencëtarët vlerësuan lidhjen midis diabetit të nënës dhe rrezikut të çrregullimit të mungesës së vëmendjes/hiperaktivitetit (ADHD) tek pasardhësit. ADHD është një çrregullim neurozhvillues i karakterizuar nga impulsiviteti, hiperaktiviteti dhe pavëmendja. Në nivel global, 2% deri në 7% e fëmijëve kanë ADHD.

Rezultatet treguan se ekziston një lidhje e vogël ose e moderuar midis diabetit të nënës dhe ADHD-së, ndërsa lidhja midis diabetit gestacional dhe ADHD nuk ka gjasa të jetë shkakësore. Këto rezultate kundërshtojnë studimet e mëparshme, të cilat raportuan vlerësime dukshëm më të larta të rrezikut dhe theksojnë nevojën për të rishqyrtuar rolet e sakta të hiperglicemisë dhe faktorëve gjenetikë në marrëdhëniet midis diabetit të nënës dhe ADHD.

Në nivel global, 16% e grave shtatzëna kanë hiperglicemi. Prevalenca e diabetit të nënës është rritur në mbarë botën, e cila shoqërohet me epideminë në rritje të obezitetit, moshën e nënës dhe përmirësimi i qasjeve diagnostikuese për diabetin.

Burrimi: Nature Medicine