Dr. Tevdovska: Inflamacioni i apendiksit nuk ka gjithmonë simptoma tipike

Në grupe të caktuara pacientësh si fëmijët, të moshuarit ose gratë shtatzëna, diagnoza diferenciale e apendicitit akut është shpesh një vështirësi diagnostikuese.

Shkruan: Dr. Liljana Tevdovska

Internist


Ultrasonografia e barkut, e njohur gjerësisht si eko abdominale, është një teknikë shumë e dobishme në diagnostikimin e apendicitit akut dhe ndarjen e tij nga sëmundjet e tjera të pjesës së poshtme në anën e djathtë të barkut. Apendiciti akut mund të shkaktojë një sërë manifestimesh ose simptomash klinike te njerëzit. Mund të simulojë pothuajse çdo sëmundje akute të barkut ose sëmundje të ndryshme të organeve në pjesën e poshtme të barkut për të dhënë një imazh të një apendiksi akut të përflakur. Diagnoza e apendicitit akut zakonisht vendoset në bazë të vlerësimit klinik (dhimbje në pjesën e poshtëm të djathtë të barkut, ndjenjë shtrëngimi nën presion në atë zonë) dhe analizave laboratorike (leukocitoza e pranishme, veçanërisht kur nuk ka kushte për të tjera më shumë. procedura të sakta diagnostike me specifika të larta.

METODA E SHPEJTË

Në grupe të caktuara pacientësh si fëmijët, të moshuarit ose gratë shtatzëna, diagnoza diferenciale e apendicitit akut është shpesh një vështirësi diagnostikuese. Prezantimi i ultrasonografisë ka krijuar mundësi të reja diagnostikuese në diferencimin e dhimbjeve të paqarta të barkut në këtë zonë. Kjo metodë në duart e një diagnostikuesi me përvojë ka një shkallë të lartë ndjeshmërie dhe saktësie diagnostike dhe mund të jetë mjet shumë i dobishëm në diagnozën diferenciale të dhimbjes në pjesët e poshtme të barkut.

Apendiciti akut është treguesi më i zakonshëm për kirurgji urgjente. Kur ka shenja klinike tipike, vendimi për ndërhyrje kirurgjikale është i qartë. Megjithatë, janë të shumta rastet e dhimbjeve atipike në pjesën e poshtme të djathtë të barkut, jo karakteristike për apendicitin akut. Në këto raste, një nga teknikat e imazhit zakonisht aplikohet për të përfaqësuar vizualisht atë rajon.

Në raste të tilla, apendiksi i ndryshuar, i inflamuar në mënyrë akute, më së shpeshti ekzaminohet me sukses me imazhe me ultrasonografi me kompresion. Ultrasonografia graduale e kompresimit të pjesës së poshtme të barkut është metodë diagnostike e shpejtë, e ndjeshme dhe e lirë që konfirmon ose mohon diagnozën e apendicitit akut. Kjo teknikë ka vlerë të madhe diagnostikuese tek fëmijët, të cilët ndonjëherë e kanë të vështirë të bëjnë diagnozë bazuar vetëm në simptomat klinike. Përdorimi i ultrasonografisë së kompresimit është gjithashtu i dobishëm në diagnozën diferenciale të dhimbjes akute të barkut në të djathtë tek gratë shtatzëna. Kjo procedurë diagnostike tek gratë shtatzëna në tremujorin e tretë duhet të kryhet me kujdes në dekubitin anësor të majtë.

HAPËSIRË E VOGËL PËR TË GABUAR

Si rezultat i plotësimit të ekzaminimeve klinike dhe laboratorike me diagnostifikim kompresor ultrasonografik, zvogëlohet ndjeshëm shkalla e gabimit diagnostik, zvogëlohet numri i pacientëve me apendiksit normal dhe rritet diferencimi i shkaqeve të tjera të dhimbjes në pjesën e poshtme të djathtë të barkut.

Vështirësitë në kryerjen e ultrasonografisë janë: vendosja e parregullt e apendiksit retrocekalisht, identifikimi më i vështirë i apendiksit te pacientët obezë, si dhe kur inflamacioni pasohet nga gjendja ileusi, pra regjioni mbulohet me eko dytësore dhe gaz në zorrën e trashë. Në ato raste, ekzistojnë teknika të tjera imazherike, më të shtrenjta, si ato me tomografi të kompjuterizuar dhe imazhe me rezonancë magnetike.