Fëmijët e vetëm shpesh përballen me këto probleme familjare

Fëmijët e vetëm nuk kanë vëllezër apo motra që mund ta kuptojnë më së miri se si është të rritesh në një familje dhe në shumë gjëra ata ballafaqohen vet.

Ndryshe nga sa mendojnë shumë njerëz, vetëm fëmijët përballen me probleme të ndryshme ndërsa rriten. Fëmijët e vetëm nuk kanë vëllezër apo motra që mund ta kuptojnë më së miri se si është të rritesh në një familje dhe në shumë gjëra gjëra ata ballafaqohen vet. Terapistja e licencuar e martesës dhe familjes Sarah Epstein tregon problemet më të zakonshme familjare me të cilat përballen beqarët.

Ata nuk kanë vëllezër apo motra me të cilët mund të diskutojnë marrëdhëniet familjare

Fëmijët e vetëm nuk kanë anëtarë të tjerë të familjes, si vëllezër e motra, me të cilët mund të flasin për ngjarje dhe situata familjare. Në familjet me shumë fëmijë, ata mund të flasin me njëri-tjetrin për vendimet e prindërve me të cilët nuk pajtohen dhe kërkojnë mendimin e vëllait ose motrës për këtë temë.

Në familjet me më shumë fëmijë, këta fëmijë mund ta mbështesin njëri-tjetrin në çdo kohë dhe të kuptojnë më së miri se si ndihen të tjerët për shkak të vendimeve dhe sjelljes së prindërve të tyre. Vetëm fëmijët nuk e kanë këtë mundësi, gjë që mund të shkaktojë ndjenja të vetmisë.

Prindërit zakonisht kanë pritshmëri të mëdha prej tyre

Disa prindër u bëjnë presion fëmijëve të tyre për të arritur në fusha që janë të rëndësishme për ta dhe që do të reflektojnë mirë tek ata si prindër. Vetëm fëmijët mund ta ndiejnë këtë presion veçanërisht. Prindërit e fëmijëve beqarë nuk kanë fëmijë të tjerë për t’u kujdesur, ndaj shpesh presin vetëm më të mirën nga fëmijët e tyre beqarë. Fëmijët që jetojnë në një mjedis të tillë mund të ndiejnë një ngarkesë të madhe dhe të jenë nën presion të madh dhe të mendojnë se dëshirat e tyre nuk janë aq të rëndësishme sa duhet.

Më shpesh ata janë viktima të manipulimeve nga prindërit e tyre

Shumë fëmijë të vetëm e gjejnë shpesh veten në qendër të debateve mes prindërve, pavarësisht nëse duan apo jo. Nëse prindërit e tyre po debatojnë, fëmijët e vetëm përpiqen shpesh t’i qetësojnë, të kalojnë mesazhe midis prindërve që refuzojnë të flasin me njëri-tjetrin dhe janë të ekspozuar ndaj stresit që nuk duhet ta kenë. Në të shumtën e rasteve, e kanë më të vështirë kur gjenden në situata të tilla, sepse nuk kanë vëllezër apo motra të drejtohen për ndihmë, këshilla apo ngushëllim.