Д-р Ана Ристовска-Димитровска: Убоди од инсекти – како да ги третирате?

За локалната реакција доволна е примена на локално антисептички облоги и локална кортикостероидна и антибиотска терапија, во тек на пет до седум дена.

Пишува: Д-р Ана Ристовска-Димитровска
Дерматовенеролог
Градска општа болница “8-ми септември“ – Скопје  

Раната есен е период од годината, кога започнува зголемена активност на инсектите, и трае и во пролетните месеци, но и во летниот период. Поради тоа, чести се убодите од инсекти, на кои луѓето реагираат со локални или со системски реакции.

Локалните манифестации се одликуваат со интензивен јадеж, локализиран оток и црвенило на местото на убодот.

Од друга страна, системските манифестации (ова се однесува на пациенти кои се алергични на отровот од инсектите, особено од родот Hymenoptera –оса, стршлен и пчела) се подраматични.

При ваквите манифестации се појавува губиток на свест поради пад на крвниот притисок, генерализирано црвенило и јадеж, црвен осип – уртики, како и локализирани отоци – ангиоедеми, најчесто во лицевата регија и тоа особено усните, јазикот и грлото, но и абдоменот, екстермитетите…

Раната есен е период од годината, кога започнува зголемена активност на инсектите, и трае и во пролетните месеци, но и во летниот период.

За системските реакции потребна е брза интервенција со парентерална администрација на кортикостероидна и антихистаминска терапија. Во потешки случаи неопходна е и администрација на адреналинска терапија, хоспитализација и опсервација од 48 до 72 часа во болничка установа.

За локалната реакција пак, доволна е примена на локално антисептички облоги и локална кортикостероидна и антибиотска терапија, во тек на пет до седум дена.

Во одредени случаи, кога локалната рекација е поинтензивна, се применува и перорална антихистаминска терапија во тек на пет до седум дена.

За системските реакции потребна е брза интервенција со парентерална администрација на кортикостероидна и антихистаминска терапија

Од локална терапија се препорачува користење на комбинација на Betamethasone (потентен кортикостероид) со Gentamicin (антибиотик), во фрома на крем или гел, кои делуваат преку намалување на локалната имунолошка реакција, односно намалување на отокот, црвенилото и јадежот, и супримирање на секундарна бактериска инфекција.

Комбинацијата на антибиотикот и потентниот кортикостериод, која може да се најде во две форми (крем и маст), е одличен избор за локален третман на убод од инсекти, лесна форма на изгореници од сонце и за површински повреди на кожата.