Д-р Ванчо Спиров: Што треба да направите кога ќе ви се јави оток на забот

Еден од најдобрите препарати за елиминација на отокот се и ензимите -  трипсин и химотрипсин кој се составен дел на таблетите Chymoral. Трипсинот и химотрипсинот се протеолитички ензими кои имаат специфична каталитичка активност.

Пишува: Д-р Ванчо Спиров
Специјалист по орална хиругија во ЈЗУ Стоматолошки клинички центар “Св. Пантелејмон“ – Скопје

Забот е еден од најчестите причинители за појава на оток и болка во орофацијалната регија. Бактериите кои се нормално  присутни во оралната шуплина преставуваат најчести причинители на инфективните процеси, резултирајќи со појава на оток и болка. Истите тие во случај на лоша орална хигиена, доведуваат до деминерализација на емајлот, кој преставува најцврста обвивка на забот. Нетретираната кариозна лезија доведува до зафаќање и на пулпиното ткиво, поточно бактериите излачуваат токсини кои вршат комлплетна деструкција на истото ткиво. Доколку и тогаш не се реагира, бактериите продолжуваат да се шират кон отворот кој се наоѓа на врвот на коренот, предизвикувајќи воспаление на периапикалното ткиво.

Организмот се бори со своите одбрамбени клетки на бактериската агресија, резултирајќи со појава на оток, болка и црвенило.

Исто така и пародонталните џебови кои се наоѓаат околу забот, можат да дадат воспаление на околното меко ткиво кое резултира со појава на пародонтален апсцес и појава на оток и болка.

Нетретираната кариозна лезија доведува до зафаќање и на пулпиното ткиво, поточно бактериите излачуваат токсини кои вршат комлплетна деструкција на истото ткиво.

Отокот во оралната регија може да се јави и после орално хируршките интервенции, како и по  секое потешко вадење на заб. При тоа, настанува траума и оштетување како на околното коскено ткиво, така и на мекото ткиво кое резултира со појава на отоци.

Отокот може да биде со различна големина и димензии во зависност од големината на траумата од самата интервенција, и во зависност од претходните воспалителни процеси. Тој исто така се јавува и при поставувањето на денталните импланти, каде организмот реагија со очекувана одбрамбена реакција.

Најдобар  третман при појавата на отокот од дентогено потекло е отворање на забот (трепанација) или пак пресекување на мекото ткивото (инцизија), со цел побрза дренажа на гнојниот процес. Секако неопходна е и антибиотска терапија доколку причината за појава на отокот е од инфективна природа.

Еден од најдобрите препарати за елиминација на отокот се и ензимите –  трипсин и химотрипсин кој се составен дел на таблетите CHYMORAL.

Трипсинот и химотрипсинот се протеолитички ензими кои имаат специфична каталитичка активност. По доаѓањето во крвотокот нивната ензимска активност е инхибирана, што значи дека трипсинот и химотрипсинот стабилно, без дејство се пренесуваат низ крвотокот се до целното место. Благодарение на реверзибилноста на инхибиција, тие повторно ја стекнуваат својата ензимска активност по излезот од крвотокот, во зоната на пропустливи или отворени крвни садови. И токму на целното место т.е. на местото на повреда, трипсинот и химотрипсинот се активираат и започнува нивната ензимска активност, со изразеното антиедематозно и антиинфламаторно дејство.