Проф. д-р Јане Нетковски: СЕЗОНСКИ ПРЕДИЗВИЦИ – НАСТИНКА И ГРИП. Како да се лекуваат?

Речиси половина од светската популација барем еднаш во годината е афектирана од овие болести. Вирусните инфекции се доминантно локализирани во подрачјето на носот,  синусите и грлото како почетен дел на респираторниот систем кој е во непосреден контакт со надворешниот амбиент. Карактеристични се за есенско-зимскиот период од годината, а за нивна појава значајна улога играат временските услови,  аерозагадувањето, чести собири на луѓе, намалено проветрување на затворените простории и сл.

Пишува: Проф. д-р Јане Нетковски
Универзитетска Клиника за уво, нос и грло – Скопје

Есен… волшебен инстинкт на природата… но истовремено и моќен тригер за појава на горно-респираторни вирусни инфекции, ,,обична настинка (,,common“ cold) и грип (инфлуенца).

Речиси половина од светската популација барем еднаш во годината е афектирана од овие болести. Вирусните инфекции се доминантно локализирани во подрачјето на носот,  синусите и грлото како почетен дел на респираторниот систем кој е во непосреден контакт со надворешниот амбиент. Карактеристични се за есенско-зимскиот период од годината, а за нивна појава значајна улога играат временските услови,  аерозагадувањето, чести собири на луѓе, намалено проветрување на затворените простории и сл. Вирусите се пренесуваат помеѓу луѓето по капков пат и преку близок личен контакт.

КОЈА Е РАЗЛИКАТА ПОМЕЃУ НАСТИНКАТА И ГРИПОТ?

Главна разлика помеѓу ,,обичната“ настинка и грип се предизвикувачите.

Причинителите на настинката се претставени со над 200 серотипови вируси, со слаба патогеност односно вируленицја, од кои најчести се риновирусите па следат коронавирусите, вирусите на параинфленца и аденовирусите.  Грипот пак е предизвикан од вируситe на инфленца тип А, тип B и поретко тип C, кои се со висок степен на патогеност.  Она што претставува предизвик во здравствениот сегмент ширум светот е потребата секоја година да се изработуваат нови вакцини од вирусниот антиген заради големата способност за мутирање на вирусот на инфлуенца.

Причинителите на настинката се претставени со над 200 серотипови вируси

Клиничката слика на настинката и  грипот е слична но се разликува по интензитетот односно по тежината како и по должината на траење на болеста. Симптомите на настинка се јавуваат еден до два дена по контакт со вирусот, по интензитет се слаби (благи) во форма на главоболка, треска, носна опструкција, назална и/или постназална секреција со бистар исцедок, кивавица во времетраење од 5-7 дена.

Доколку симптомите траат подолго од две седмици и не се лекуваат правилно можат да се јават компликации во форма на акутен синузитис, акутен отитис медија, акутен бронхитис и пневмонија.

Грипот не е ,,обична настинка“ туку сериозно инфективно заболување, со симптоми кои настануваат нагло, само после неколку часа од контакт со вирусот, интензивни се и проследени со треска, висока температура (над 38 степени), главоболка, болки во мускулите и зглобовите, исцрпеност која ги ,,врзува“ пациентите за постела. Сите овие промени преовладуваат над респираторните симптоми: назална секреција, кивавица, болка во грло со регионален лимфаденитис, кивавица и кашлица.

Главна опасност кај грипот е можноста од појава на компликации од кои најчеста и најопасна е вирусната пневмонија, а доколку терапијата не е соодветна можен е и смртен исход.

Грипот пак е предизвикан од вируситe на инфленца тип А, тип B и поретко тип C

Акутниот риносинузитис може да биде предизвикан од вирусни агенси односно да се јави во склоп на настинка и грип или пак да биде од бактериска етиологија како компликација на вирусна инфекција. Во симптоматологијата доминира назална опструкција, назална секреција, лицева болка/притисок и намален осет за мирис.

Најосетливи на појава на горно-респираторни инфекции се индивидуи со ослабен имунитет (заради возраст, хронични болести, гравидитет и др.).

ЛЕКУВАЊЕ НА ГОРНО-РЕСПИРАТОРНИТЕ ВИРУСНИ ИНФЕКЦИИ

Целта на терапијата се состои во намалување на симтомите односно подобрување на клиничката слика се до целосно излекување на болеста.

ВИРУС НА ИНФЛУЕНЦА
РИНОВИРУС – НАСТИНКА

 

  • За ефикасно лекување на носната опструкција и носната секреција неопходна е употребата на деконгестивни медикаменти.

Низа научни публикации ја докажаа високата ефикасност на Pseudoephedrin со силно вазоконстрикторно дејство врз малите крвни садови во носната слузокожа со што се овозможува брзо намалување на отечената носна лагавица, дезопструкција на носната празнина и повторно воспоставување на нормална назална проодност.

 

Ibuprofen се вбројува во групата на нестероидни антиинфламаторни лекови. Ефикасен е во намалување на покачената температура, отстранување на болката и редукција на инфламаторниот одговор. Делува брзо, за помалку од еден час по администрација.

Комбинацијата на Pseudoephedrin и Ibuprofen се покажа успешна во ефикасно лекување на настинката, грипот и акутниот риносинузитис.

Важно е да се напомене дека оваа комбинација може да биде употребена и доколку на вирусната се суперпонира бактериска инфекција. Но во тие случаи неопходна е посета на лекар специјалист за понатамошни дијагностички инвестигации и ординирање на соодветна антибиотска терапија.

Оптимален внес на витамини, одмор и доволен внес на течности се мандаторни за брзо и ефикасно излекување на гореспоменатите ентитети.