10 РАНИ ЗНАЦИ НА АЛЦХАЈМЕР, кои не смеете да ги игнорирате, а некои ниту ги очекувате

Алцхајмеровата болест е прогресивна, невродегенеративна и неизлечива болест на мозокот која се карактеризира со губење на помнењето, способноста за расудување и промена на личноста.

Светскиот ден на Алцхајмеровата болест се одбележува 21. септември. Болеста првпат ја опиша германскиот патолог и невролог Алоис Алцхајмер во 1906 година. Алцхајмеровата болест е прогресивна, невродегенеративна и неизлечива болест на мозокот која се карактеризира со губење на меморијата, способноста за расудување и промена на личноста. Еден од водечките јавно здравствени проблеми во светот е се поголемата   инциденца на невродегенеративни заболувања на мозокот, односно различни видови на деменција, што е поврзано со општото стареење на населението и продолжување на очекуваниот животен век.

Алцхајмеровата болест е најчеста причина за деменција и најчеста причина за функционална попреченост кај луѓето над 75 години и четврта причина за смрт. Фактори на ризик за појава на Алцхајмерова болест се возраста, полот, претходни удари во главата, историјата на васкуларни заболувања, пушењето, дебелината и дијабетесот. Најзначајниот фактор на ризик за болеста е возраста. Болеста најчесто се развива по 65-тата година од животот, а ризикот се зголемува со возраста. Просечното времетраење на болеста е од осум до 10, а понекогаш и до 15 години.

Еден од водечките јавноздравствени проблеми во светот е се поголемата појавност на невродегенеративни болести на мозокот.

Симптомите на болеста се појавуваат постепено. Првиот и најизразен симптом на Алцхајмеровата болест е губење на помнењето, особено на неодамнешни настани, проследено со психичко и физичко пропаѓање. Засега нема лек за Алцхајмеровата болест, но постојат лекови – антидементиви, кои го забавуваат развојот на симптомите и го подобруваат квалитетот на животот на пациентите и членовите на нивните семејства, кои стануваат неформални старатели на лицата со деменција. Раното препознавање на знаците на Алцхајмеровата болест, односно нејзината рана дијагноза, е важно за да се започне навремено лекување.

10 РАНИ ЗНАЦИ НА АЛЦХАЈМЕРОВА БОЛЕСТ

  1. Пореметувања на помнењето (губењето на меморијата се развива полека во текот на многу месеци или години).
  2. Потешкотии во извршните функции (готвење, чистење, одржување хигиена).
  3. Тешкотии во говорот, читањето и пишувањето (заборавање зборови, нивна замена со невообичаени замени; речениците стануваат тешки за разбирање, немаат цел или подлабоко значење).
  4. Губење на просторна и временска ориентација (не разбирање на денот, месецот или годината; неможност за снаоѓање на претходно познати места).
  5. Погрешни проценки и одлуки (несоодветно облекување за временски услови или социјални прилики).
  6. Пореметувања на апстрактното размислување (неснаоѓање во активности со пари или неможност за пополнување формулари; неразбирање на поими, како што се „роденден“, „правда“ или „љубов“).
  7. Зачестено заметнување или губење на работи (ставање на работите на невообичаени места)
  8. Промени во расположението и однесувањето (депресија, анксиозност, раздразливост и емоционална инконтиненција).
  9. Промена на личноста (прекумерна сомничавост, страв, љубомора).
  10. Губење на интерес за социјални активности (чувство на напуштеност, изолација, незаинтересираност).

Последиците од болеста влијаат како на заболениот, така и на целото семејство. Токму семејството е прво кое ги забележува симптомите на болеста. На почетокот на болеста поединецот повеќе страда, а подоцна како што болеста напредува се смета дека повеќе страда семејството. Потребно е бескрајно трпение и разбирање во грижата за заболениот. Комуникацијата станува сè потешка со текот на времето, а способноста за зборување станува се повеќе и повеќе нарушена.