26 ЈУНИ – МЕЃУНАРОДЕН ДЕН ПРОТИВ ЗЛОУПОТРЕБА И НЕЛЕГАЛНА ТРГОВИЈА СО ДРОГИ: „Прво слушај“

Под слоганот „Прво слушај“, кој е ист како и во минатите две години, се одбележува 26 Јуни, чија цел е подигнување на свеста за проблемот со дрогите ширум светот

Во рамки на одбележувањето на овој ден, секоја година се покренуваат кампањи во организација на Организацијата за дрога и криминал при Обединетите нации (УНОДЦ)

Злоупотребата и последиците од злоупотребата на психоактивни супстанции влијаат врз сите општествени слоеви во сите земји во светот. Злоупотребата на дрогата има негативни последици по здравјето и животот на луѓето, го поттикнува криминалот и е закана за одржливиот развој. Со Резолуцијата 42/112, во 1987 година Генералното собрание на ОН го прогласи 26 јуни за Меѓународен ден против злоупотреба и нелегална трговија со дроги, како израз на детермираноста да се зајакне дејствувањето и соработката во борбата против злоупотреба и трговија со дроги.


Овој ден се одбележува ширум светот со цел да се мобилизираат поединци и заедници за да се подигне свеста за големиот општествен проблем како што е илегалната дрога, како и активен однос во сузбивање на проблемите врзани со злоупотреба на дрогата.


Целта на кампањата е поддршка на превентивна употреба на дрога, која е заснована на научни докази за ефикасност. Превенцијата во областа на злоупотреба на психоактивни супстанции е збир на психолошки, социјални, правни и здравствени активности со цел спречување на оштетување на здравјето, појава на болест и последици предизвикани од ризично однесување, односно од користење на психоактивни супстанции.

Генералното собрание на Обединетите нации во 1987 година го воспостави овој Меѓународен ден, со цел подигнување на свеста за проблемот со дрогите во светот

Децата и адолесцентите се најчувствителна возрасна група, склона кон ризично однесување, вклучувајќи ја и употребата на тутун, алкохол и дрога. Повеќето млади луѓе никогаш нема да користат дрога, но оние кои тоа ќе го направат, често се погодени од фактори кои се надвор од нивната контрола како што се сиромаштијата, изложеност на насилство, недостаток на родителска грижа и љубов и минување време со врсници со ризично однесување.

Секојдневно се откриваат нови видови на дроги, со што овој проблем станува уште поголем

Родителите имаат најголемо влијание врз развојот на своето дете, па оттука и одговорноста и можноста да се реагира во тешки и несакани ситуации. Колку е посилна врската и е поголема блискоста на децата со родителите – толку помалку ќе има ризично однесување. Овој добар однос со децата започнува со првиот чекор во кој треба да се сослуша детето. Дури и кратко време поминато секој ден со детето, но со целосно внимание на родителите кон него, може многу да помогне во неговиот развој и да спречи ризично однесување. Детето треба да се пофали кога тоа го заслужува тоа, да се запознае јасно со правилата на однесување, а кога ќе ги прекрши мирно и разумно да се соочи со последиците.

Во рамки на одбележувањето на овој ден, секоја година се покренуваат кампањи во организација на Организацијата за дрога и криминал при Обединетите нации (УНОДЦ). Мотото на овогодишната акција е: „Прво слушај“. Слушањето на децата и младите е првиот чекор кој ќе им помогне да пораснат здраво и безбедно

Втор фактор се наставниците, кои имаат големо влијание на процесот на растење на децата и развојот на нивниот карактер. Важно е да изградат добар однос со децата, да умеат да ги слушаат со разбирање и емпатија и да го поддржуваат развојот на нивната личност со развивање на лични и социјални вештини. По наставниците на ред се здравствените работници и соработници кои се занимаваат со превенција на злоупотреба на психоактивни супстанции, кои, исто така, треба да ги имаат предвид ранливите групи на деца, кои треба со особено внимание да ги сослушаат.

Интравенското користење дрога најчесто се поврзува со ризикот за појава на болести, како што се хепатитот и ХИВ/СИДА.

Се е во знакот на годинешниот слоган – „Прво слушај“, а тука се вбројуваат и чуварите на редот, полицајците, кои треба да ги имаат предвид ризиците кои ги носи младоста и адолесценцијата и впуштањето во ризично однесување, меѓу кое е и употребата на психоактивни супстанции. Трговијата со дроги е се уште најпрофитабилниот бизнис во светот, поврзан со организиран криминал.