Д-р сци. Сајковски: Екстракт од ѓумбир совршен лек за гадење и повраќање како симптоми

Имајќи ја предвид, од друга страна, комплексноста на третманот, но и потребата на додавање на дополнителни лекови во зависност од основното заболување, долго време е дилема кој терапевтски приод да се заземе при појава на овие симптоми. Комплексноста е уште поголема ако се земе предвид дека постојат доста лекови против повраќање кои се забранети кај децата

Гадењето и повраќањето се чести носечки или придружни симптоми на низа болести. Тие се основа за сериозно нарушување на општата здравствена состојба и комодитетот како на децата така и на возрасните лица. Во детската популација се особено значајни поради лесна активација на кетонскиот циклус и појава на т.н. „синдром на ацетонемично повраќање“, за кој неретко е потребна болничка интервенција. Имајќи ја предвид, од друга страна, комплексноста на третманот, но и потребата на додавање на дополнителни лекови во зависност од основното заболување, долго време е дилема кој терапевтски приод да се заземе при појава на овие симптоми. Комплексноста е уште поголема ако се земе предвид дека постојат доста лекови против повраќање кои се забранети кај децата.

Пишува: Д-р сци. Александар Сајковски

Од природните извори без негативен ефект најдобро се покажале со својата ефикасност примената на гингероли, кои се добиваат како екстракт од ѓумбирот, а кои се покажале високо ефикасни во симптоматскиот третман на гадењето, повраќањето, мачнината во стомакот, кај болестите на патувањата, постоперативните и постхемотераписките гадења и повраќања. Притоа уште на првата анализа на PubMed може да се најдат стотици фармаколошки студии за специфичната активност на ѓумбирот врз мускаринските и серотонинските рецептори кај наведените состојби.

Испитувањата покажале дека антиеметичното дејство на гингеролите од ѓумбирот делуваат преку:

  1. Модулирање на активноста на серотонинските рецептори (тип 5-Ht3). И тоа на ниво на гастроинтестиналниот тракт со нивната прокинетичка активност (со што се празни желудникот), а на ниво на мозокот преку хеморецепторската тригер зона (CTZ). Серотонинот е еден од невротрансмитерите кој е одговорен за повраќање. При негово повисоко ослободување тој ги стимулира 5-Ht3 рецепторите на гастроинтестиналниот тракт и истите на ниво на CTZ зоната. Така, со модуларната активност на овие рецептери гингеролите го превенираат повраќањето.
  2. Активност на рецепторите за супстанцата П (NK1).
  3. Активност врз мускаринските рецептори и тоа на ниво на мозокот (на ниво на хеморецепторската тригер зона), во вестибуларниот систем на внатрешното увото, како и локално (со зголемување на алиментарната секреција на гастроинтестиналниот тракт).
  4. Гингеролите делуваат локално и на глатката мускулатура (М3 рецептори) на цревото со зголемување на перисталтиката односно движењето на ниво на езофагус, дванаестпалечното црево, тенкото и дебелото црево.
  5. Гингеролите покажуваат и својство на активација на жолчното ќесе и секрецијата на жолчка.
  6. Докажана е и нивната превентивна и терапевтска антиулцеративна активност во желудникот, со која се превенира и третира чирот во желудникот. Овој ефект се објаснува преку нивната антибактериска активност против Helicobacter pylori.

 

Употребата на стандардизиран екстракт од ѓумбир во форма на таблети Антиметил покажува брз ефект на дејство и ефикасност еднаков на синтетичките антиеметични лекови како што се Domperidone, Cinnarizine, Dimenhydrinate, Metoklopramid и Meclozine. Но за разлика од истите не покажува несакани ефекти и безбеден е и кај децата над три години. Безбедноста на гингеролите се очитува и од фактот дека се препорачани од Светската здравствена организација (WHO), Американската академија по фамилијарна медицина (AAFP), Американскиот конгрес на акушери и гинеколози (ACOG), националниот здравствен сервис на Обединетото кралство (NHS), Националниот институт за здравствена заштита на Велика Британија (NICE) и Холандскиот колеџ за општа медицина (NHG), а американската ФДА ги препознава како нетоксични и безбедни.