Болните од КОВИД-19  со благи симптоми може да бидат заразни подолго отколку што претходно се мислеше

Два случаи укажуваат дека заболените со КОВИД-19 кои развиле благи, но долготрајни симптоми на КОВИД-19, се уште можат да заразт други лица 37 дена ( во првиот случај) и 24 дена (во вториот случај) по појавата на првите симптоми.

Два случаи од Бразил укажуваат дека заболените со КОВИД-19 кои развиле благи, но долготрајни симптоми на КОВИД-19, се уште можат да заразт други лица 37 дена ( во првиот случај) и 24 дена (во вториот случај) по појавата на првите симптоми.

Се смета дека овие случаи укажуваат дека лицата со благи симптоми на КОВИД-19 може да останат заразни подолго време и се истакнува потребата за преземање на соодветни мерки на претпазливост како би се избегнало ширење на новиот коронавирус SARS-CoV-2 на други лица.

Кај првиот случај, пациентка на 50-годишна возраст која имала сува кшлица, главоболка, болки во мускулите и зглобовите, без температура, тестот на SARS-CoV-2 бил позитивен 22 дена по појавата на првите симптоми. Подоцна и се јавиле мачнина, повраќање и губење на осетот за мирис и вкус. При второто тестирање на SARS-CoV-2, 37 дена по појавата на симптоми и натаму била позитивна.

Кај вториот случај, исто така жена во педесетите години, се развила температура, главоболка, кашлица, воспаление ан грлото, болки во мускулите и зглобовите, течење на нос и мачнина. Првиот тест на SARS-CoV-2, пет дена по појавата на симптоми бил позитивен, како и тестот по 24 дена од појавата на првите симптоми. Симптомите на КОВИД-19 биле присутни околу 35 дена.