Климатските промени ќе влијаат врз нашето здравје и ќе предизвикаат 250 000 нови смртни случаи годишно

Климатските промени влијаат на социјалните и еколошките детерминанти на здравјето – чист воздух, безбедна вода за пиење, доволно храна и сигурно засолниште. Помеѓу 2030 и 2050 година, се очекува климатските промени да предизвикаат приближно 250.000 дополнителни смртни случаи годишно, од неухранетост, маларија, дијареа и топлотен стрес.

Климатските промени влијаат на социјалните и еколошките детерминанти на здравјето – чист воздух, безбедна вода за пиење, доволно храна и сигурно засолниште.
Помеѓу 2030 и 2050 година, се очекува климатските промени да предизвикаат приближно 250.000 дополнителни смртни случаи годишно, од неухранетост, маларија, дијареа и топлотен стрес.

Трошоците за директна штета за здравјето (т.е. со исклучок на трошоците во секторите кои го одредуваат здравјето, како што се земјоделството и вода и канализација), се проценува дека ќе бидат помеѓу 2-4 милијарди УСД/годишно до 2030 година.

Областите со слаба здравствена инфраструктура – главно во земјите во развој – ќе бидат најмалку способни да се справат без помош за подготовка и одговор.
Намалувањето на емисиите на стакленички гасови преку подобар транспорт, избор на храна и употреба на енергија може да резултира со подобрување на здравјето, особено преку намаленото загадување на воздухот.

Климатските промени – најголемата здравствена закана со која се соочува човештвото
Климатските промени се единствената најголема здравствена закана со која се соочува човештвото, а здравствените работници ширум светот веќе реагираат на здравствените штети предизвикани од оваа криза што се развива.

Меѓувладиниот панел за климатски промени (IPCC) заклучи дека за да се избегнат катастрофални здравствени влијанија и да се спречат милиони смртни случаи поврзани со климатските промени, светот мора да го ограничи порастот на температурата на 1,5 °C. Минатите емисии веќе направија одредено ниво на пораст на глобалната температура и други промени во климата неизбежни. Меѓутоа, глобалното загревање од дури 1,5°C не се смета за безбедно; секоја дополнителна десетина од степенот на затоплување ќе има сериозна штета на животот и здравјето на луѓето.

Иако никој не е безбеден од овие ризици, луѓето чие здравје е прво и најлошо повредено од климатската криза се луѓето кои најмалку придонесуваат за нејзините причини и кои се најмалку способни да се заштитат себе си и своите семејства од неа – луѓето со ниска -приходи и обесправени земји и заедници.

Климатската криза се заканува да ги поништи последните педесет години напредок во развојот, глобалното здравје и намалувањето на сиромаштијата и дополнително да ги прошири постојните здравствени нееднаквости помеѓу и во популацијата. Тоа сериозно ја загрозува реализацијата на универзалното здравствено покривање (УХЦ) на различни начини – вклучително и со комплицирање на постоечкиот товар на болести и со влошување на постоечките бариери за пристап до здравствени услуги, често во моментите кога тие се најпотребни. Над 930 милиони луѓе – околу 12% од светската популација – трошат најмалку 10% од својот домашен буџет за да платат за здравствена заштита. Со оглед на тоа што најсиромашните луѓе се главно неосигурени, здравствените шокови и стресови веќе во моментов туркаат околу 100 милиони луѓе во сиромаштија секоја година, при што влијанијата на климатските промени го влошуваат овој тренд.

Климатски чувствителни здравствени ризици
Климатските промени веќе влијаат на здравјето на огромен број начини, вклучително и со тоа што доведува до смрт и болест од се почестите екстремни временски настани, како што се топлотни бранови, бури и поплави, нарушување на системите за храна, зголемување на зоонози и храна, вода и векторски болести и проблеми со менталното здравје. Понатаму, климатските промени поткопуваат многу општествени детерминанти за добро здравје, како што се егзистенција, еднаквост и пристап до здравствена заштита и структури за социјална поддршка. Овие климатски чувствителни здравствени ризици непропорционално ги чувствуваат најранливите и најзагрозените, вклучувајќи ги жените, децата, етничките малцинства, сиромашните заедници, мигрантите или раселените лица, постарата популација и оние со основни здравствени состојби.
Слика: Преглед на здравствените ризици чувствителни на климата, нивните патишта на изложеност и факторите на ранливост. Климатските промени влијаат врз здравјето и директно и индиректно, и се силно посредувани од еколошки, социјални и јавно здравствени детерминанти.

Иако е недвосмислено дека климатските промени влијаат врз човековото здравје, останува предизвик прецизно да се процени обемот и влијанието на многу климатски чувствителни здравствени ризици. Сепак, научниот напредок постепено ни овозможува да припишеме зголемување на морбидитетот и морталитетот на затоплувањето предизвикано од луѓето и попрецизно да ги одредиме ризиците и обемот на овие здравствени закани.

На краток до среден рок, влијанијата врз здравјето на климатските промени ќе бидат одредени главно од ранливоста на населението, нивната отпорност на сегашната стапка на климатски промени и степенот и темпото на адаптација. На подолг рок, ефектите сè повеќе ќе зависат од степенот до кој сега се преземаат трансформациони активности за да се намалат емисиите и да се избегне прекршување на опасните температурни прагови и потенцијалните неповратни точки на превртување.

Извор:тука