7 Април – Светски ден на здравјето: Здравје за сите!

Пристап до здравствена заштита без финансиски потешкотии – е пораката на Светскиот ден на здравјето 2018

Пораката на Светскиот ден на здравјето е едноставна: да им се даде на луѓето пристап до здравствена заштита без финансиски потешкотии. Независно од тоа од каде потекнуваат: би можеле да бидат во Африка, Азија, Јужна Америка, САД. Она што е важно за Светската здравствена организација (СЗО) е дека постои „Здравје за сите“.

СЗО тврди, после безброј студии, дека земјите што инвестираат во универзална здравствена заштита ќе направат „здрава инвестиција во нивниот човечки капитал“. Всушност, пристапот до здравствена грижа не само што ќе подобри нечие здравје и животен век, туку и ќе ги „заштити земјите од епидемии, ќе ја намали сиромаштијата и ризикот од глад, ќе создаде работни места, економски раст и ќе ја зголеми родовата еднаквост”.

Светскиот ден на здравјето се одбележува ширум светот секоја година на 7 април под покровителство на Светската здравствена организација. Одлуката овој ден да се слави како Светски ден на здравјето била донесена на првото собрание на оваа организација, кое се одржало од 24 јуни до 24 Јули 1948 година во Женева. Оваа година се одбележува и јубилеј – 70 години од иницијативата и првата прослава на овој значаен датум од страна на Светската здравствена организација.

СЗО го користи денот за да го привлече вниманието на светската јавност на најважните проблеми поврзани со здравјето на луѓето на глобално ниво

Светскиот ден на здравјето се одбележува ширум светот секоја година на 7 април под покровителство на Светската здравствена организација

Светскиот ден на здравјето се прославува како годишнината од основањето на СЗО, од една страна, но во исто време, Организацијата го користи денот за да го привлече вниманието на светската јавност на најважните проблеми поврзани со здравјето на луѓето на глобално ниво.

Овој ден првпат бил одбележан во 1950 година, под слоганот „Запознајте го својот здравствен систем”. Оттогаш па до ден денес, во фокусот на интересирањето биле ставани разни проблеми, во согласност со препораките на СЗО.

На Светскиот ден на здравјето 2018 година, Светската здравствена организација (СЗО) ги повикува светските лидери да преземат конкретни чекори за придвижување кон општата здравствена заштита. Тоа значи дека секој и секаде може да пристапи до квалитетни здравствени услуги, без да се соочува со финансиски потешкотии.

Клучни факти

  • Најмалку половина од населението и понатаму нема целосна покриеност на основните здравствени услуги.
  • Околу 100 милиони луѓе сѐ уште се во категоријата „екстремно сиромашни луѓе“ (секојдневно преживуваат со 1,90 долари или помалку) бидејќи мораат да платат здравствена заштита.
  • Над 800 милиони луѓе (речиси 12 проценти од светското население) троши барем 10 отсто од својот домашен буџет да плати и осигура за себе здравствена заштита.
  • Сите земји-членки на ОН се договорија да се обидат да постигнат универзална здравствена покриеност до 2030 година, како дел од целите на одржлив развој.

Што е универзална здравствена покриеност? Универзална здравствена покриеност значи дека сите поединци и заедници ги добиваат потребните здравствени услуги без финансиски потешкотии. Опфатот на универзална здравствена заштита вклучува целосен спектар на важни, квалитетни здравствени услуги, од унапредување на здравјето до превенција, третман, рехабилитација и палијативна нега.

Универзалната здравствена покриеност им овозможува на сите пристап до услугите кои се занимаваат со најважните причини за болест и смрт и осигурува дека квалитетот на тие услуги е доволно добар за да го подобри здравјето на луѓето кои ги добиваат.

Во чест на Светскиот ден на здравјето и 70-годишнината на СЗО беше промовирана и специјална колекција на поштенски марки

Заштитата на луѓето од финансиските последици на плаќање на здравствените услуги од сопствените џебови го намалува ризикот дека луѓето ќе станат сиромашни, бидејќи неочекуваната болест бара трошење на нивните животни заштеди, продавање на имот или позајмување средства  – што често ја уништува нивната, но и иднината на нивните деца.

Светската здравствена организација соработува и со Европската Унија на полето на универзалната здравствена покриеност, а заедно со Светската банка има развиено и рамка за следење на напредокот на универзалната здравствена заштита.