7 од 10 хоспитализирани пациенти со КОВИД-19 ќе имаат долготрајни симптоми

Имено, кај 72,5 проценти од хоспитализираните пациенти со КОВИД-19 воочени се долгорочни здравствени проблеми и месеци по инфекцијата и тоа барем еден од 84 трајни симптоми или клинички знаци.

Лицата хоспитализирани поради КОВИД-19 имаат поголема веројатност да имаат симптоми поврзани со КОВИД-19 и неколку месеци подоцна, укажува анализа на досега направени 45 студии. Имено, кај 72,5 проценти од хоспитализираните пациенти со КОВИД-19 воочени се долгорочни здравствени проблеми и месеци по инфекцијата и тоа барем еден од 84 трајни симптоми или клинички знаци.

Најчести биле замор (40%), отежнато дишење ( 36%), нарушувања на спиењето (29%), неможност за концентрација (25%), депресија и анксиозност (20%) и општа болка и непријатност (20%).

Останати проблеми што ги пријавиле пациентите вклучуваат губење на вкус и мирис, губење на помнењето, болка во градите и треска.

Трајните симптоми се дефинирани како оние кои траат најмалку 60 дена по дијагнозата, почетокот на симптомите или прием во болница, или најмалку 30 дена по закрепнувањето од акутната болест или испуштањето од болницата.