Абнормално крвавење кај девојките кога се јавува и зошто

Препорака е кај секоја адолесцентка со абнормално крвавење да се направи хормонски тест на бременост (со одредување на |3-hCG од крвта), со оглед на тоа дека последиците се значајни доколку бременоста се превиди.

Акутната менорагија или метрорагија кај адолесцентките е најчесто последица на ановулација, која во текот на првите пет години после менархата е физиолошка појава. Во околу 10 до 15 отсто од случаите на јевенилни крвавења причина можат да бидат коагулопатија и болести на црниот дроб. Но, од друга страна, препорака е кај секоја адолесцентка со абнормално крвавење да се направи хормонски тест на бременост (со одредување на |3-hCG од крвта), со оглед на тоа дека последиците се значајни доколку бременоста се превиди.

Гинеколошките и ултразвучните прегледи ќе дадат информации за евентуалните тумороски маси во малата калица и инфламации, кои се ретка, но, исто така, можна причина за крвавење во адолесцентниот период. Доколку кај адолесцентката постои хирзутизам, треба да се одредат андрогените во крвта. Хиперандрогемија ќе укаже на синдром на полицистички јајници или конгенитална адренална хиперплазија со доцен почеток, што оди со ановулација.

Дисфункциската менорагија и метрорагија се лекуваат со хормонска терапија, висока доза на комбинирани орални контрацептиви може да се даде кај хемодинамиски стабилна пациентка, која не бара хоспитализација, односно дополна на течности и трансфузија. Напротив, кај хемодинамиски нестабилните пациентки неопходна е хоспитализација и парентерална терапија со високи дози на естроген. Кога ќе се запре крвавењето се додаваат и прогестреони во траење од 14 до 20 дена, со што се имитира нормален, овулаторен циклус.

Се смета дека е неопходно пациентката да добива орални контрацептиви од наредната менструација во период од 3 до 6 месеци. Терапијата потоа може да се запре, со контрола и следење на ситуацијата кога треба да се побара помош:  (циклус пократок од 21 ден, подолг од 42 до 45 дена и крвавење кое трае подолго од 7 дена).