Аеробната физичка активност поврзана со подобар сон и ментално здравје кај жените во перименопауза

Се смета дека аеробната физичка активност може да се користи како предиктивна метода за подобрување на нивото на ментално здравје на жените во перименопауза.

Според резултатите од нова студија во која учествувале 289 жени во перименопауза, аеробното вежбање е поврзано со намалена анксиозност и депресија и подобар квалитет на спиење меѓу жените во перименопауза.

Се смета дека аеробната физичка активност може да се користи како предиктивна метода за подобрување на нивото на ментално здравје на жените во перименопауза.

Во иднина, потребни се дополнителни студии за да се истражат физиолошките и биохемиските молекуларни механизми со кои вежбањето ја подобрува депресијата, анксиозноста и ги ублажува нарушувањата на спиењето кај жените во перименопауза.

Извор: Frontiers in Psychiatry