Ако сте тврдоглави, ќе живеете подолго, посреќно и поздраво!

Постарите луѓе често попозитивно гледаат на животот, а многу од нив се покажале како мошне тврдоглацу. А тоа е одлично за психичко здравје, зашто таквите луѓе не се грижат за тоа кој што мисли за нив

Позитивноста, тврдоглавоста, работната етика и силната поврзаност со семејството, религијата и земјата се клуч за подолг живот, тврдат научниците од Универзитетот Калифорнија во САД и од Универзитетот Rome The Sapienza во Италија кои направиле студија на оваа тема.

Биле испитани 29 луѓе кои живеат во зафрлени села во јужна Италија на возраст од 90 до 101 година. Се покажало дека меѓусебе имаат многу заеднички психолошки особини.

Исто така, повозрасните се покажале дека се со подобро ментално здравје од своите помлади членови на семејствата. Научниците направиле проценка на нивното ментално и телесно здравје со помош на низа тестови и разговори. Исто постапиле и со помладите членови на семејствата.

Постарите покажале попозитивен поглед на животот, а многу од нив и тврдоглавост. Што, пак, е одлично за психичкото здравје затоа што таквите луѓе многу не се грижат за тоа кој што мисли за нив. Друга заедничка точка кај повозрасните испитаници била страста за селскиот начин на живот. 

„Досега се направени многу студии за старите луѓе, но главно се сосредоточувале на генетиката, место на менталното здравје или карактерите“, рекол Дилип В. Јесте, главен автор на студијата и професор по психијатрија на Универзитетот Сан Диего, и уште додал: „Она што се покажа со нашата студија е дека оваа популација се карактеризира со подобро ментално здравје, а нејзини главни карактеристики се работната етика, позитивноста, тврдоглавоста и силната врска со семејството, религијата и земјата.“