Симптоми на акутна кандидијаза на усната шуплина кај возрасните

Клиничката слика на акутната кандидијаза е зависна и од локализацијата на габичните колонии. Во текот на акутната кандидијаза најзначајните промени се на: усните, тврдото непце и образната слузокожа.

На усните овие промени најчести се во пределот на аглите, па наслагите најчесто се јавуваат на едната страна, поретко на двете. Овие промени најчесто се изразени кај личностите кои носат протези, а промените почнуваат со еритем на слузокожата на аглите од усните. На еритематозните места можат да се јават и ерозии во форма на сури и рагади. На рагадите кои преминуваат на кожата на лицето се создаваат жолтеникави красти. На јазикот за време на акутната кандидијаза се јавуваат бели наслаги, а најобилни се во средишниот дел или во задната третина на дорзалната страна од јазикот. Поретко овие наслаги се јавуваат по целата горна површина на јазикот. Како реузлтат на обоеноста со храна наслагите можат да бидат и жолтеникави или црни.

Ако наслагите се обилни, тогаш јазикот се задебелува, а тоа на болните им создава тегоби при јадењето и говорот. Изразен е и непријатен здив од устата и тоа особено во утринските часови. Пореко болните имаат и пречки во вид на жарење и печење.

 

На тврдото непце акутната кандидијаза се манифестира со инфламација и бели наслаги, кои се изразени само местимично. По нивното отстранување остануваат мошне чувствителни еродирани места кои можат да крвават. Промените на непцата се изразени само кај болните кои носат протези, а црвенилото кое се јавува се поклопува со протезната плочка.

На образната слузокожа во текот на акутната кандидијаза настанува црвенило и оток на епителот со појава на бели наслаги. Промените се најизразени во ретромолораниот предел, од каде можат да се прошират и на ждрелото.