Intervistë me Dr. Afrodita Stomnaroska-Jovanovski: Çdo grua shtatzënë, pavarësisht moshës, duhet të kryej ekzaminime të caktuara për zbulimin e hershëm të ndërlikimeve dhe rreziqeve të mundshme

"Për fat të keq, jo të gjitha anomalitë e fetusit mund të zbulohen duke përdorur metodën ekografike siç janë anomalitë kromozomale, por sërish ato mund të vërehen. Nga ana tjetër, zbulimi i një ose më shumë anomalive nuk do të thotë që fetusi është i sëmurë", thekson Dr. Afrodita Stomnaroska-Jovanovski.

Shkruan: Aleksandra Stojanovska

saska@panacea.mk

Skrininget e shtatzanisë rekomandohen për të gjitha gratë shtatzëna, jo vetëm për shëndetin e tyre, por edhe për shëndetin e fetusit. Dr. Afrodita Stomnaroska-Jovanovski, gjinekologe, shpjegon se çfarë mund të zbulohet me këto ekzaminime, kur t’i bëni ato, kush duhet t’i bëjë ato…

Ekzaminimi me ultratinguj, i njohur si EHO, gjatë shtatzënisë së gruas janë ekzaminime që rekomandohen në mënyrë strikte nga gjinekologët. A mund të na shpjegoni se për çfarë lloj ekzaminimesh bëhet fjalë?

Dr. Stomnaroska-Jovanovski: Qëllimi i skriningut që në shtatëzëninë e hershme është që përmes ekzaminimeve dhe testeve të kombinuara të zgjidhen shtatëzanitë e shëndetshëm nga ato me rrezik ose të diagnostikohen anomalitë kongjenitale kromozomale ose strukturore të fetusit.

Çfarë tregojnë këto ekzaminime?

Dr. Stomnaroska-Jovanovski: Ato mundësojnë që, nëse zbulohen në rreth 90 përqind, ndonjë devijim nga normat, të kryhen analiza shtesë jo-invazive ose invazive, ose metoda për të konfirmuar anomalitë kromozomale të fetusit si: Sindroma Down, Sindroma Edward, Sindroma Patau, Sindroma Turner, anomalitë strukturore, defekte të tubit nervor, etj. Në disa raste, shtatzënia mund të ndërpritet në fazë të hershme.

Dr. Afrodita Stomnaroska-Jovanovski

Kur rekomandohet të bëhen?

Dr. Stomnaroska-Jovanovski: Skriningu ekografik në tremujorin e parë paraqet skanimin me ultratinguj të anatomisë së fetusit për anomali kongjenitale kromozomale dhe strukturore të fetusit në shtatzëninë e hershme – nga java e 11 deri në 13 + 6 të gestacionit. Ky skrining mund të kombinohet me skriningun biokimik për anomalitë kromozomale në tremujorin e parë. Pastaj, ekzaminohen nivelet e dy hormoneve (përmes gjakut të nënës), b-HCG e lirë dhe PAPP-A, që janë me origjinë fetale dhe placentare. Nëpërmjet këtij testi llogaritet rreziku individual i pacientes, duke marrë parasysh nivelet e hormoneve, moshën dhe shënuesit ekografik.

Morfologjia fetale ose skriningu në tremujorin e dytë paraqet skanimin preciz me ultratinguj të anatomisë së fetusit (kryhet nga java e 15 deri në 23 e gestacionit) për të përjashtuar ose diagnostikuar anomalitë strukturore kongjenitale që mund të tregohen me metodë ekografike.

Gjithashtu vlerësohen rritja dhe zhvillimi i fetusit, shtratit, kordonit kërthizor, uji i fetusit, mitra, qafa e mitrës, adneksi. Gjithashtu kryhet edhe Doppler velocimetry – matja e qarkullimit të gjakut në enët e ndryshme të gjakut të fetusit, kordonin e kërthizës dhe arteriet e mitrës, me qëllim vlerësimin e gjendjes së fetusit, qarkullimin e gjakut uteroplacental, qarkullimin e gjakut placental-fetal dhe të parashikohen komplikime të ndryshme të mundshme të vonshme në shtatëzani si psh., pre-eklampsia, diabeti, lindja e parakohshme, etj. Ky skrining gjithashtu mund të kombinohet edhe me skriningun biokimik në tremujorin e 2-të (15-20 j.g) me anë të analizave të gjakut të niveleve të b-HCG, proteinë AFP me origjinë nga fetusi dhe estrioli UE3, që llogarit rrezikun e Sindromës Down, Sindromës Edward dhe Spina bifida. Gjithashtu gjatë kësaj periudhe kryhet edhe ekokardiografia e fetusit – analiza me ultratinguj e zemrës së fetusit për të përjashtuar keqformimet kongjenitale të zemrës.

Ekzaminimi në tremujorin e 3-të (28-32 javë të gestacionit) kryhet për të vlerësuar anatominë e fetusit, për të përjashtuar anomalitë që shfaqen në periudhën e vonshme të shtatzanisë, për rritjen dhe zhvillimin e fetusit, qarkullimin e gjakut të nënës-fetusit, gjendjen e fetusi, komplikimet e mundshme para ose pas lindjes së fëmijës, mënyrën e lindjes, etj.

Skriningu ekografik në tremujorin e parë paraqet skanimin me ultratinguj të anatomisë së fetusit për anomali kongjenitale kromozomale dhe strukturore të fetusit në shtatzëninë e hershme – nga java e 11 deri në 13 + 6 të gestacionit.

Çfarë nëse skriningu shfaq dyshime?

Dr. Stomnaroska-Jovanovski: Për fat të keq, jo të gjitha anomalitë e fetusit mund të zbulohen duke përdorur metodën ekografike siç janë anomalitë kromozomale, por sërish ato mund të vërehen. Nga ana tjetër, zbulimi i një ose më shumë anomalive nuk do të thotë që fetusi është i sëmurë. Kjo është vetëm sinjalizuese me qëllim që të bëhen analiza shtesë invazive si chorionbiopsy ose amniocentesis për të përjashtuar mundësinë e anomalisë kromozomale, ose së fundmi analiza shtesë për NIPT – test preinatal joinvaziv për kariotipizim, i cili kryhet  përmes analizave të gjakut të nënës.

Çfarë është e rëndësishme për skrining të suksesshëm? Cilët gjinekologë i kryejnë këto ekzaminime dhe a duhet të kenë trajnime speciale?

Dr. Stomnaroska-Jovanovski: Për skrining të suksesshëm përdoret një arsenal i tërë i teknologjive të ultrazërit – ekografi 2D, 3D, 4D – ekografi, Doppler velocimetry, ku e gjithë analiza dokumentohet në protokollin “morfologjia fetale” dhe sipas dëshirës në format elektronik. E gjithë kjo kërkon arsim shumë të specializuar dhe teknologji, trajnim, çertifikim dhe, mbi të gjitha, vullnet dhe durim.

Çfarë u rekomandoni grave shtatzëna, pse duhet të kryejnë kontrolle të rregullta?

Dr. Stomnaroska-Jovanovski: Këto skrininge dhe ekzaminime rekomandohen absolutisht për të gjithë pacientet shtatëzëna pavarësisht moshës së tyre, duke synuar zbulimin e përqindjes më të lartë të shtatëzënive me rrezik, zbulimin e keqformime të fetusit, konsultime në kohë, si dhe zgjidhje në kohë për secilën shtatëzani për ta vazhduar me rezultat normal deri në përfundimin e plotë ose ndërprejren e po të njejtës në kohë. Megjithatë, rezultati normal i morfologjisë fetale nuk i zëvendëson ekzaminimet rutinë gjatë gjithë shtatëzanisë për komplikime, rreziqe dhe probleme të tjera në shtatzani.