Klinika “Zhan Mitrev” në Kongresin e dytë të teknologëve radiologjikë në Kapaonik

Mihajlo Manoilov teknolog radiolog mbajti leksion me temën e MRI rezonanca magnetike e zemrës, me të cilën edhe një herë afirmoi dhe promovoi qasjen shkencore për aplikimin e kësaj metode në klinikën “Zhan Mitrev”

Mihailo Manoilov, mjek teknologë radiolog nga klinika “Zhan Mitrev”, gjatë prezantimit të tij në hotel Gorski në Kopaonik

Mjekë dhe teknologë radiologjikë të njohur në rang botëror morën pjesë në Kongresin e Dytë të Teknologëve Radiologjikë. Në Hotel Gorski përfaqësues nga një sërë vendesh nga rajoni dhe bota prezantuan metodat dhe teknikat më të fundit radiologjike. Përfaqësues të shumtë nga vende të ndryshme nga rajoni dhe bota prezantuan metodat më të reja të radiologjisë dhe teknologjisë , dhe mes tyre ishte edhe përfaqësuesi i  klinikës “Zhan Mitrev”.

Kongresi u mbajt në hotel “Gorski” në Kopaonik: Mihajlo Manailov

Mihailo Manoilov mbajti leksion me temën e MRI (rezonanca magnetike) e zemrës, me të cilën edhe një herë afirmoi dhe promovoi qasjen shkencore për aplikimin e kësaj metode në spitalin tonë në klinikën “Zhan Mitrev”.