KONFLIKTET KANË NDIKIM NEGATIV TE FËMIJËT, POR E VËSHTIRË TË SHMANGET: Psikologët zbulojnë arsyet

Kur njerëzit komunikojnë me sukses dhe zgjidhin konfliktet, ata krijojnë një mjedis mbështetës që mund të ndikojë pozitivisht në shëndetin mendor, thonë ekspertët.

Konfliktet përmbajnë shumë emocione të pakëndshme dhe është një shprehje e hapur zemërimi ndaj një personi tjetër. Mund të kuptohet si një komunikim që i tejkalon kufijtë e një diskutimi paqësor, tregon psikologia Ljubica Uvodic Vraniq. Ekspertja thekson se është e rëndësishme të jemi të vetëdijshëm kur debatojmë dhe me këtë duhet të kemi parasysh mënyrën se si e bëjnë debatin.

“Një konflikt i mirë përfshin njohjen e arsyeve dhe rasteve të konflikteve dhe përdorimin e metodave të lejuara që çojnë në negociata dhe një përfundim të përbashkët në lidhje me vetë argumentin. Një debat shpesh duhet të përfundojë në një kompromis ku të dyja palët humbasin diçka, por kjo çon në pajtim dhe gjetjen e një përfundimi të përbashkët. Debatet e kontrolluara i thellojnë marrëdhëniet afatgjata”, shpjegon ajo.

Psikologu dhe logopedi Domagoj Dalbelo thekson se zgjidhja paqësore e konflikteve është baza për marrëdhënie të shëndetshme.

“Kur individët përfshihen në dialog dashamirës dhe konstruktiv, ata jo vetëm që janë në gjendje të zgjidhin problemet aktuale, por do të ndërtojnë një themel për mirëkuptim dhe respekt të ndërsjellë.” Në këtë mënyrë forcohen marrëdhëniet afatgjata dhe forcohet besimi. Në të kundërt, konfliktet e pazgjidhura mund të përkeqësohen me kalimin e kohës, gjë që mund të çojë në prishjen e besimit, i cili është thelbësor për marrëdhënie cilësore ndërpersonale. Gjithashtu, stresi i shkaktuar nga konfliktet e pazgjidhura mund të kontribuojë në ankth, depresion dhe vështirësi të tjera psikologjike. Megjithatë, kur njerëzit komunikojnë me sukses dhe zgjidhin konfliktet, ata krijojnë një mjedis mbështetës që mund të ketë një efekt pozitiv në shëndetin mendor”, tha ai.