Анемија на српестите клетки

Анемијата на српестите клетки е наследна болест која главно ги погодува луѓето со африканско, јужноамериканско или медитеранско потекло

Ново американско истражување укажува на тоа дека со најновите методи на генетска терапија би можело да се води борба против анемијата на српестите клетки. Имено, терапијата е насочена на третирање на генетската мана која ги напаѓа таканаречените српести клетки.

Врз основа на истражување направено на мала група пациенти истражувачите утврдиле дека терапијата е сигурна и ефикасна. Инаку, анемијата на српестите клетки е наследна болест која главно ги погодува луѓето со африканско, јужноамриканско или медитеранско потекло.

Се појавува кога личноста ќе наследи две копии на абнормален ген на хемоглобинот, по една од секој родител. Многу луѓе со српести клетки имаат тешки болки заради слабата циркулација на крвта.

Со текот на времето болеста може да ги оштети органите во целото тело што доведува до компликации, како што е болест на бубрезите и мозочен удар. Засега оваа болест се лекува само со трансплантација на коскена срж.