Антибиотиците може да предизвикат воспаление на цревата и дијареа

Благата форма на дијареа предизвикан од антибиотици не бара лекување, со оглед на тоа дека престанува со завршувањето на терапијата

Дијареата во некои ситуации може да настане како последица од земање антибиотици. Во поголемиот број од овие случаи се работи за блага дијареа, која предизвикува потреба за почесто празнење на цревата, но престанува откако ќе престане и земањето на лекраствата. Но, понакогаш може да се случи и воспаление на цревата-колитис, што предизвикува болка во пределот на абдоменот, грозница и крвава столица. Благата форма на дијареа предизвикана од антибиотици не бара лекување, со оглед на тоа дека престанува со завршувањето на терапијата, но посериозните облици, покрај прекинување на антибиотската терапија бараат и посериозен лекарски пристап и нова терапија.

Сиптомите на дијареата предизвикана од антибиотици се различни, во зависност од сериозноста на состојбата. Најчесто симптомите се ретка столица и забрзана работа на цревата. Вообичаено дијареата започнува една седмица од почетокот на земањето на антибиотската терапија, но некогаш може да се случи да поминат и неколку седмици. Што се однесува до посериозните форми на оваа состојба, кога доаѓа до зголемено разможување на штетните бактерии во цревата, се работи за колитис, а симптомите се:

  • Ретка столица
  • Забрзана работа на цревата
  • Грозница
  • Грчеви и болки во абдоменот
  • Слуз во столицата
  • Мачнина
  • Крв во столицата
  • Губиток на апетитот