АПЕЛ НА НАУЧНИЦИТЕ: КОВИД-19 може негативно да влијае на квалитетот на спермата и да ја намали плодноста кај мажот

Овие откритија нудат прв, експериментален доказ дека КОВИД-19 би можела да го таргетира и да го оштети машкиот репродуктивен систем и сугерираат дека по инфекцијата треба да се процени репродуктивната функција на мажот за да се откријат и да се избегнат понатамошни проблеми со плодноста.

Според резултати од истражување, објавено во списанието Reproduction, КОВИД-19 може негатовно да влијае на квалитетот на спермата и да ја намали плодноста кај мажот.

Германската студија укажува дека инфекцијата КОВИД-19 може да предизвика зголемена смрт на сперматозоидите, воспаление и оксидативен стрес, што резултира со понизок квалитет на спермата и потенцијално ја намалува плодноста.

Овие откритија нудат прв, експериментален доказ дека КОВИД-19 би можела да го таргетира и да го оштети машкиот репродуктивен систем и сугерираат дека по инфекцијата треба да се процени репродуктивната функција на мажот за да се откријат и да се избегнат понатамошни проблеми со плодноста.

Ова не е прва студија која утврдува дека новиот коронавирус може да ги зарази машките репродуктивни органи, нарушувајќи го развојот на сперматозоиди и пореметувајќи ги репродуктивните хормони. Тие откритија сугерираат дека машкиот репродуктивен систем е потенцијално ранлив на инфекцијата КОВИД-19, меѓутоа ефектите на вирусот на репродуктивната функција на мажите досега не беа јасни.

Водечкиот истражувач Бехзад Малеки и неговиот тим од Универзитетот  Jastus –Liebig, го истражувале влијанието на КОВИД-19 на плодноста на мажите проценувајќи ги маркерите на воспаление, оксидативен стрес, смрт на семените клетки и квалитетот  на сперматозоидите. Анализата е правена во интервали од 10 дена во текот на двомесечното следење, кај 84 плодни мажи со потврдена дијагноза на КОВИД-19.

Кај мажите со КОВИД-19 лузните од воспалението и оксидативниот стрес во клетките на спермата биле значајно зголемени, за повеќе 100 проценти во споредба со контролната група. Активирани биле патиштата кои ја олсенуваат смртта на сперматозоидите, концентрацијата на спермата била повеќекратно намалена, токму како и нивната подвижност и форма на клетките.

Оваа состојба претставува олигоастенотератзозоаспремија, еден од најчестите причинители на субфертилност, намалена плодност кај мажите.

“Овие ефекти на клетките на спермата се поврзани со низок квалитет на спермата намален потенцијал на плодноста. Иако тие ефекти со тек на времето имале тенденција на подобрување, остана значајни и ненормално поголеми кај пациентите со КОВИД-19, а поголемиот број од тие промени исто така се поврзани со тежината на болеста“, вели Малеки.

Овие нови откритија покажуваат дека мажите кои се опоравуваат од КОВИД-19 може да бидат помалку плодни порадни абнормалниот низок квалитет на спермата. Тоа сугерира дека репродуктивната функција треба да ја следат и проценуваат здравствени работници по инфекцијата, со цел во иднина да се откријат и избегнат сериозни проблеми со репродукцијата.

“РЕзултатите покажуваат дека машкиот репродуктивен систем треба да се смета за ранлив во инфекцијата со КОВИД-19 и Светската здравствена организација да го прогласи за високо загрозен“, смета Малеки.