Асс. д-р Бесими: Што треба да правиме при тапи повреди

Тапите повреди се чести повреди од кои често страдаaт луѓето, повреди при кои не се нарушува интегритетот  т.е. не се оштетува кожата и видливите слузокожи. Претставуваат затворени повреди или повреди кои најчесто настануваат под дејство на тапа, механичка сила врз човековото тело.

Пишува: Асс. д-р Илбер Бесими, општ хирург

Најчесто може да бидат:

  • Хематоми (најчесто поткожни) – крвавења – крвни поткожни подливи најчесто
  • Едеми – отоци
  • Контузии – или нагмечувања
  • Дисторзии – или исчашувања
  • Комоција – потрес (најчесто на мозокот)

 

Сите овие гореспоменати повреди се затворени повреди на телото кои, секако, барат сериозен пристап и третман и за кои, секако, треба да се погрижат професионалци, т.е. треба да се третираат во соодветна хирушка институтција. Но, секако, треба да се запознаат и пошироките маси што би требало да се прави иницијално при настанокот на ваквите повреди во кои било услови на секојдневието.

При затворените повреди кои настанале најчесто од тапи предмети прво треба да се увериме дека се работи за затворена повреда и дека кожата и видливите слузокожи не се оштетени, откако ќе се увериме дека се работи за затворена повреда, тогаш треба на повреденото место како прва помош да ставаме ладно, дали ќе бидат тоа ладни облоги, гелови или слично, тоа зависи од тоа што имаме како прирачно средство, но битно е да се забележи дека не смееме да ставиме топло или да го стоплиме повреденото место. Откако местото ќе го третираме со ладни облоги или сл. треба во најкраток можен временски рок да се упатиме кон најблиската хируршка институција.

При третирањето на затворените повреди освен третирањето со ладни облоги многу е важно да се ограничат движењата или во целост да се исклучат на повредениот дел на телото доколку тоа е во можност, додека не се консултираме со лекарот.

Ординирање на терапија и целосен третман на затворените повреди на своја рака без за тоа се консултира лекар се апсолутно забранети и ризични за здравјето.

Треба да се знае дека тапите повреди на градниот кош и на абдоменот се повреди кои може да бидат животозагрозувачки, со трајни последици по здравјето на повредениот и следствено на тоа бараат сериозен и професионален пристап и токму заради тоа советот е дека истите треба да се третират во соодветна хирушка институција и со соодветен протокол на дијагностицирање што секој лекар го знае и го следи во целост.