Асс. д-р Христиан Дума: Новите тераписки можности може да го превенираат губитокот на вид и да го зачуваат видот кај повозрасната популација

Нарушениот вид особено кај активни луѓе кои се навикнати на секојдневни работни обврски може да го доведат човекот до социјална изолираност, клиничка депресија, а понатаму дополнително да го влошат или комплицираат севкупното живеење, зошто нарушенит вид може да доведе до паѓања, скршеници, кои предвремено би го сместиле човекот во домови за згрижување подалеку од семејството.

Пишува: Асс. д-р Христиан Дума
Клиника за очни болести – Скопје

Новите тераписки можности на влажната сенилна дегенерација може да ја направат оваа болест, болест на минатото.

Редовните самопрегледи или периодични прегледи кај офталмолог, може рано да ја дијагностицираат болеста и ако навреме се започне со ефикасна терапија може да се спречи губитокот на вид.

♦♦♦ Зошто е важно навременото лекување?

Влажната форма на сенилна дегенерација е поврзана со квалитетот на живот. Нарушениот вид особено кај активни луѓе кои се навикнати на секојдневни работни обврски може да го доведат човекот до социјална изолираност, клиничка депресија, а понатаму дополнително да го влошат или комплицираат севкупното живеење, зошто нарушенит вид може да доведе до паѓања, скршеници, кои предвремено би го сместиле човекот во домови за згрижување подалеку од семејството.

Периодичните прегледи за детекција на влажната макуларна дегенерација се многу важни.

Затоа, рана детекција е клучот за оваа болест. Периодичните прегледи за детекција на влажната макуларна дегенерација се многу важни. Болеста на почетокот може да има мали симптоми на кои не им обрнуваме посебно внимание. Со раното отпочнување на терапијата ќе успееме да го зачуваме веќе нарушениот вид, истиот да се стабилизира и да се спречи понатаможно влошување.

Ако болеста остане нелекувана, ќе доведе до иреверзибилни промени на задниот сегмент во окото кои со никаква терапија не може да се повратат на почетното ниво.

♦♦♦ Како да направете самопреглед?

Пациентите со влажна сенилна дегенерација имаат потешкотии со гледањето на прави и остри линии, затоа најдобро можете да направите самопреглед со тоа што со едната рака може да го покриете едното око и да гледате бел лист хартија исцртан со прави линии. Доколку немате проблем со видот, линиите ќе можете да ги гледате прави, а доколку линиите ги гледате искривено, тоа значи дека веќе настанале промени на видот.

Со раното отпочнување на терапијата ќе успееме да го зачуваме веќе нарушениот вид, истиот да се стабилизира и да се спречи понатаможно влошување.

Добар вид   
♦♦♦ Како се лекуваат пациентие?

Терапијата е насочена кон основниот механизам на настанување на промените. Ако причина на болеста е неоваскуларизацијата или созадавање на нови и млади крвни садови кои пропуштаат течност, тогаш инхибирање на тој механизам е начинот на кој се лекува оваа болест.

Нарушен вид

 

Денес постојат современи биолошки лекови кои можат да го спречат процесот на формирање на нови крвни садови преку блокада на биолошки механизми кои тоа го промовираат.

Овие биолошки лекови се нарекуваат анти ВЕГФ агенси, современи анти ВЕГФ агенси ни се достапни и на нашата Очна клиника и веќе се користат во нашата пракса. Се аплицираат преку инјекции во самото око, кои се безболни и безбедни.


 

♦♦♦ Што треба да знаат пациентите?

Пациентите треба да знаат дека процесот на лекување е долотраен. Потребно е време да настане комплетно исушување на ретината од течностите кои се излеваат од крвните садови. На тој начин постепено ќе се стабилизира видот и ќе се спречи негово понатамошно влошување. Од најголемо значење е раната дијагноза и раната терапија додека се уште промените се нови и може да се подобрат. На почетокот ќе добиваат месечни инјекции додека се стабилизира видот. Подоцна лекарот ќе го утврди времетрањето меѓу инјекциите со цел да одреди план со кој стабилиираниот вид ќе се одржува.

Треба да се знае дека болеста е хронична и ќе биде потребно доживото мониторирње и лекување на болеста, ако сакате да го зачувате вашиот вид и да се радувате на животот!