Интервју со асс. д-р Игор Пеев: Липосукцијата не е метод за екстремно слабеење, безбедно може да се отстранат 5-7 кг на маст во еден акт!

Што претставува липосукцијата, на кој дел или кои делови од телото се изведува, колку долго трае зафатат, што вклучува постоперативната нега... ова се само дел од прашањата на кои одговори побаравме од асс. д-р Игор Пеев од Клиниката за пластична и реконструктивна хирургија

Пишува: Александра Тимковска/aleksandra@panacea.mk

Што претставува липосукцијата?

Асс. д-р Пеев: Липосукцијата е хируршко отстранување на поткожното масно ткиво по  пат на вшмукување (сукција). Отстранувањето е преку мали кожни отвори/инцизии од 0,5см, кои практично после извесен период се невидливи на телото. Низ овие отвори се пласираат аспирациони канили кои се различно дизајнирани во однос на врвот, телото или рачката. Тоа се специјални тенки и долги метални профили/цевки, кои имаат отвори по должината низ кои се отстрануваат масните клетки од поткожата со помош на употребен вакуум. Имаат атрауматски тапи врвови кои овозможуваат отстранување на масното ткиво без повреда на други елементи.

Асс. д-р Игор Пеев, Клиника за пластична и реконструктивна хирургија

Пред да се вшмукаат мастите, истите претходно се дезинтегрираат и таквата масна дезинтеграција може да биде направена механички, ултразвучно или ласерски, а сукцијата да е рачна или машинска. На нашата Клиника работиме со механичка масна дезинтеграција и користиме модерна липосукциска вакуум машина. Тој метод се уште е златен стандард и уште се нарекува сукционо – асистирана липосукција (suction assisted liposuction).

Претходно, масното ткиво се инфилтрира со раствор за инфилтрација, кој содржи локален анестетик и адреналин, со што процедурата може да се извршува во будна состојба и со минимална крвозагуба. Ваквиот протокол за работа ја прави липосукцијата многу безбедна, практично една од најбезбедните оперативни техники која слободно може да се изведува како амбулантска, еднодневна хируршка процедура. Заради безбедноста и заради одличните козметски резултати, денес липосукцијата е најчестата естетска процедура во светот.

Идеален пациент за липосукција е тој кој има здрав хигиено-диететски режим, физички е активен, кој има локализирани масни наслаги кои се отпорни на слабеење и кои со липосукција би се отстраниле. Тоа се најчесто бутините кај жените или слабините кај обата пола.

На кој дел или кои делови од телото се изведува?

Асс. д-р Пеев: Липосукцијата практично може да се употребува на секој дел од телото каде имa поткожно масно ткиво. Најчесто се употребува при намалување на масни наслаги на стомакот, слабините, натколениците, надлактиците, подбрадок, гради. Морам да напоменам дека липосукцијата не е метод за слабеење кај дебели пациенти, посебно не заради фактот што со неа може безбедно да се отстранат 5-7 кг на маст во еден акт што за еден крупен пациент е процентуално мал волумен. Сепак, понекогаш може да се користи како стимул за слабеење и мотив кај пациентите. Идеален пациент за липосукција е тој кој има здрав хигиено-диететски режим, физички е активен, кој има локализирани масни наслаги кои се отпорни на слабеење и кои со липосукција би се отстраниле. Тоа се најчесто бутините кај жените или слабините кај обата пола.

Колку трае самиот зафат и како се изведува?

Асс. д-р Пеев: Времетраењето на зафатот е зависно од регијата која се третира, од околу еден час за субментална липосукција (липосукција на подбрадок) до 3 или повеќе часа за комбинирани, повеќе регии. Пред да се пристапи кон липосукција, потребно e првично инфилтрирање на површината која треба да се липосуктира со инфилтрационен раствор. Се користи тумесцентна техника на инфилтрација која обезбедува највисок степен на безбедност на пациентите и овозможува оперативен третман на поголеми површини во локална анестезија, кои инаку би биле подложени на општа. После период од чекање од 30-тина минути, се пристапува кон липосукцијата почнувајќи од подлабоките слоеви. Потезите на хирургот со канилите се  радијални и мултидирекционални, во полукруг и назад, без запирање низ една или повеќе влезни точки (инцизии од 0,5см). Сукцијата се врши со употреба на минимален или поголем вакуум, создаден од машина или, пак, рачно.

Масното ткиво кое се отстранува во текот на липосукцијата може да биде употребено како природен пополнувач на разни регии каде недостасува волумен.

Масните клетки после специјална обработка се вбризгуваат, исто така, со шприцеви со мали канили. Ваквиот метод на редистрибуција на масни волумени, може да биде употребен за зголемување на задник, гради, усти, јаболчици итн. или да биде употребен за оформување на торзото. Оваа техника се нарекува липофилинг/трансплантација на масти, односно липоскулптура и е моментален хит во светот и истата со успех се изведува и на нашата Клиника

Што вклучува постоперативната нега и дали постојат некакви „забрани“ во однос на активноста, исхраната…

Асс. д-р Пеев: Постоперативната нега на липосукцијата бара дисциплиниран однос од страна на пациентот во подолг период после интервенцијата. Се носат компресивни облеки – стезници кои сами по себе се малку незгодни бидејќи стегаат, а треба да се носат постојано во период од 3-4 недели. Вообичаено правило е за секои 10 години од возраста на пациентот да се додаде една недела носење на компресија. Целта на таа компресија е залепување на кожата во новата позиција, нејзина поддршка во процесот на заздравување, нејзино ретрахирање/скврчување кое треба да е рамномерно и униформно, како и намалување на ризикот од комликации во смисла на колекција на сероми или појава на ирегуларности. Постоперативната болка е умерена и неретко пациентите за ден – два се враќаат на секојдневните активности. Сепак, тоа е субјективно и зависи од големината на липосуктираната површина. Се советува рана  физичка активност од умерен степен, како брзо пешачење. Потребни се  и масажи со масни креми, органски масла за да се зголеми еластичноста на кожата, но и лимфни дренажи за забрзување на циркулацијата. Исхраната во првите две недели треба да е високопротеинска за да се обезбедат доволно градиви единици за задравувањето и, секако, доволен внос на витамини.

Првите резултати се видливи после еден месец од липосукцијата, бидејќи во раниот постоперативен период има доста оток и резидуална течност од инфилтрацијата. Дефинитивниот резултат е после неколку месеци. Затоа, липосукцијата се советува во зимските месеци, кога носењето на компресивни стезници е полесно, а резултатите се гледаат во летото коешто следува.

Со соодветната техника и постоперативна нега, липосукцијата дава одлични резултати и е проследена со високо задоволство кај пациентите.