Aсс. д-р Јорданчо Иванов: Нелекувани инфекции во бременоста може да доведат до спонтан абортус, предвремено породување и сепса кај плодот

Најчести инфекции кои се јавуваат во текот на бременоста се: уринарните инфекции, цервико-вагиналните инфекции, TORCH инфекциите, но и сите респираторни и преносливи болести, кои во текот на бременоста можат да му наштетат и на плодот и на мајката

Бројот на инфекциите во текот на бременоста, кои можат да му наштетат и на плодот и на мајката, е навистина голем

Инфекциите кои може да се јават во бременоста, можат да поминат незабележано, а можат да направат и оштетувања, како на плодот, така и на здравјето на идната мајка. За да се добие здрав плод и да се зачува здравјето на мајката во текот на бременоста потребно е нивно рано дијагностицирање и лекување. Поради промените кои настануваат во организмот на мајката, како хормонални така и физички промени, можно е и зачестено јавување на некои инфекции во текот на бременоста.

Пишува: Aсс. д-р Јорданчо Иванов, спец. гинеколог-акушер

Најчести инфекции кои се јавуваат во текот на бременоста се: уринарните инфекции, цервико-вагиналните инфекции, TORCH инфекциите, но и сите респираторни и преносливи болести, кои во текот на бременоста можат да му наштетат и на плодот и на мајката. Доколку не се лекуваат некои од инфекциите во бременоста, може да дојде до спонтан абортус, предвремено породување, инфекции и сепса кај плодот. Некои од нив можат да наштетат на органогенезата, со пореметување во развојот на органите и сетилата кај плодот и да дадат конгенитални аномалии.

Инфекциите во бременоста може да бидат предизвикани од бактерии, габички, вируси и паразити.

Уринарни инфекции

Уринарните инфекции во текот на бременоста можат зачестено да се јавуваат поради олабавување на мазната мускулатура кај жената, притисокот кој од растење на плодот во матката се пренесува на околните структури од уринарниот тракт и поради близината на уретрата до аналната и вагиналната регија. Најчести предизвикувачи на уринарни инфекции во текот на бременоста се со Escherichia coli, Enterokoki, Staphilococcus, Proteus, Ureaplasma, Chlamidia и др. Инфекциите можат да бидат на мочниот меур (cistitis), но и со зафаќање на погорните партии на уринарниот тракт (pielonephritis). Често пати одат заедно и со вагинална инфекција, па е потребно истовремено лекување на двете инфекции.

Најчестите симптоми кои се јавуваат се зачестено мокрење, пецкање при мокрење, промена на бојата и миризбата на урината, крв во урината, болка во долниот абдомен

Доколку се јави и болка во слабините и покачена температура, треба да се помисли на Pielonephritis-инфекција и на бубрезите, која мора посериозно и подолго да се третира со антибиотици, да не дојде до предвремено породување. Во случај на појавување на овие симптоми, секогаш треба да се јавите на гинекологот кој ја води бременоста, каде ќе ви биде направен преглед, уринокултура и врз основа на добиените резултати вашиот гинеколог ќе ви препорача лекување.

Лекувањето може да биде со антибиотик, зголемен внес на течности – за побрзо испирање на уринарниот тракт, хигиено-диететски режим, зголемен внес на Витамин Ц и чаеви како на пр. чај од брусница. Најчести антибиотици кои се препишуваат се од групата на пеницилини и цефалоспорини, другите помалку или во исклучителни случаи. Лекувањето обично трае од 7-10 дена, а по потреба може да се повтори или да се комбинира со лекување и на вагиналната инфекција.

Особено битни се редовните гинеколошки прегледи пред и во текот на бременоста и консултациите со вашиот гинеколог

Цервико-вагинални инфекции

Овие инфекции во текот на бременоста, исто така, можат да доведат до спонтани абортуси, предвремено прскање на околуплодовите овојници и истекување на плодовата вода и предвремено породување. Потребно е жената пред бременоста да биде испитана за овие инфекции со микробиолошки иследувања и третирана, за да не дојде до несакани последици во текот на бременоста. Најчести предизвикувачи на овие цервико-вагинални инфекции се предизвикувачи од групата на Колимформни бактерии, Streptokoki, Stafilokoki, Enterococcus, Candida,Chlamidia, Micoplasma и Ureaplasma. Доколку жената не е испитана пред бременоста, во текот на бременоста се земаат микробиолошки брисеви за овие бактерии и доколку е потребно се спроведува терапија со антибиотици- системски и вагинално.

Бројот на инфекциите во текот на бременоста, кои можат да му наштетат и на плодот и на мајката, е навистина голем. Редовните гинеколошки прегледи пред и во текот на бременоста и консултациите со вашиот гинеколог, ќе ја намалат нивната појава и штетни ефекти по здравјето на мајката и идното новороденче.

(Во наредното продолжение: TORCH инфекции во текот на бременоста)