Астмата ја зголемува потребата од респиратор кај заболените од КОВИД-19

се покажало дека пациентите кои боледуваат од астма на возраст од 20 до 59 години, во просек биле пет дена подолго на респиратор.

Заболените од астма, во млада и средна животна доба, кои се хоспитализирани поради КОВИД-19, имаат поголема веројатност подолго да бидат приклучени на респиратор, во споредба со пациентите кои немаат астма, укажува нова студија.

Имено, се покажало дека пациентите кои боледуваат од астма на возраст од 20 до 59 години, во просек биле пет дена подолго на респиратор.

Се смета дека пациентите со астма изискуваат дополнитено внимание, со оглед дека кај нив може да дојде до развој на белодробен застој при КОВИД-19 инфекцијата.

Треба да се спомене дека астмата не била поврзана со поголем ризик од предвремена смрт или синдром на акутен респираторен дистрес.