Ацевски, доктор на фармацевтски науки: Како да се подобри здравствениот систем?

Здравствените власти треба да ја променат сликата за здравствениот систем, од сервис за третман на болести во систем кој се грижи за промоција на здравјето и здравиот начин на живеење.

Многумина се обидувале да пишуваат на темата како да се подобри здравствениот систем во една држава, па еве и јас да пробам да дадам едно лично гледиште. Одговорот на претходно поставеното прашање е многу едноставен: со менување. Но, што да се менува е суштината на многубројни успешни и неуспешни обиди за подобрување на здравствениот систем.

пишува: М-р фарм. Стевче Ацевски, доктор на фармацевтски науки

Промоција на здрав живот и здрави животни навики

Здравствените власти треба да ја променат сликата за здравствениот систем, од сервис за третман на болести во систем кој се грижи за промоција на здравјето и здравиот начин на живеење. Повеќето хронични болести се последица на однесувањето на луѓето, пушењето е директна причина за бројни болести на белодробниот систем, дебелината за бројни кардиоваскуларни и метаболички болести, физичката неактивност директно се поврзува со кардиоваскуларните заболувања и слично. Промоцијата на здрави животни навики, кампањи за намалување на пушењето, здрава исхрана, рекреативно спортување, пешачење и слично, индиректно ќе го намалат процентот на хронични заболувања. Кампања за штетноста од пушењето цигари, воведување на дополнителни даночни стапки за шеќер или алкохол, даночни олеснувања за спортски клубови и федерации се само неколку примери преку кои може да се влијае врз луѓето да направат правилен избор кон здрави животни навики.

Иновации

Здравствените власти мора да ги поттикнуваат иновациите. Дигитализацијата веќе целосно го промени начинот на нашето живеење, истото тоа треба да се случи во здравствениот систем. Мора да се трансформира здравствениот систем од архаичен систем полн со архивски податоци и записи со купишта и купишта хартија, во нов модерен дигитален систем каде сите информации софтверски ќе се обработуваат и чуваат и ќе бидат достапни со брзина на еден клик.

Иновацијата мора да се воведе и преку нова и модерна апаратура со која ќе се замени апаратурата од некои минати времиња, кој е дотраена и го кажала својот збор. Новите софтверски решенија нудат апликации кои се евтини, но, пред се, апликации кои се прилагодени на потребите на пациентите.

Податоци

Во овој век податоците се основа на секој функционален систем. Се што може да се измери и да се квантифицира, може да се менува и да се подобрува. Познавањето на податоците е основа за да може да се менува и подобрува. Конекцијата на трите нивоа на здравствена заштита (примарна, секундарна и терциерна здравствена заштита) е клучна за брзо и навремено носење на лекарски одлуки, а се со крајна цел – здравјето на пациентот, пред се. Најголема препрека за унапредување на овој сегмент е стравот на пациентите од „протекување“ на тајни податоци за нивното здравје. Затоа здравствениот систем треба да се подобрува и надградува во сегментот на безбедност на податоците истовремено со јакнење на довербата кај пациентите во системот кој нема да ги изневери нивните очекувања.

Инвестирање

Многу луѓе сметаат дека инвестициите во здравството се бунар без дно. Но многу држави во светот го сфатија тоа, па треба и нам да ни стане јасно дека најдобар поврат на инвестицијата е инвестицијата во здравјето. Здрава нација е продуктивна нација, која може да придонесе за економски раст. За секој правилно вложен денар во здравјето на пациентот, повратот на инвестицијата е минимум двојно.