Автоимуни болести на внатрешното уво

Кога увото е нападнато, оштетувањето и функционалниот губиток може да биде рапиден.

Имуниот систем може да го нападне целото тело или само некој систем во телото, вклучувајќи го и увото. Дури и ако увото не е директно нападнато, остатокот од автоимуната реакција во еден дел на телото може да биде транспортиран преку циркулација до увото и да предизвика проблем. Кога увото е нападнато, оштетувањето и функционалниот губиток може да биде рапиден. Некои автоимуни заболувања кои може да го зафатат увото се Коганов синдром, полихондритис, Вегенерова гануломатоза, системски лупус еритематозус, улцеративен колитис, Сјогренов синдром и реватоиден артритис.


Симптоми

Најизразен симптом на автоимуните заболувања на внатрешното уво е сензоринеурална наглувост и обично настапува во текот на неколку месеци.

Понекогаш прогресијата може да биде и во текот на неколку години. Присуство на вртоглавица и останатите симптоми обично се поврзани со вестибуларен губиток и зависи од степенот на губитокот и од тоа дали проблемот довел до флуктуирачки промени. Симптоми за автоимуните проблеми може да бидат слични, дури и да не се разликуваат од останатите вестибуларни пореметувања; понекогаш е присутен и Мениеров синдром.