Бактерии во цревата и усната шуплина може да предвидат колку тежок ќе биде КОВИД-19

Претскажувачи на умерена форма на болест КОВИД-19 вклучувале зголемен број на Bacteroides fragilis, Bacteroides caccae и Clostridium clostridioforme во столицата или  Muribaculum intestinale во устата.

Според резултатите од најнова студија објавени на medRxiv, микробиомот на цревата кај пациентите со КОВИД-19 покажува знаци на дисбиоза, а дури 23 бактерии се поврзани со тежината на болеста кај пациентите кои се хоспитализирани поради новиот коронавирус SARS-CoV-2.

Три бактерии во цревата со помош на кои може да се процени тежината на КОВИД-19 биле Bacteroides uniformisEnterococcus faecalis и Monoglobus pectinilyticus, а во усната шуплина тоа биле бактериите Porphyromonas endodontalisVeillonella tobetsuensis и Bifidobacterium breve.

Претскажувачи на умерена форма на болест КОВИД-19 вклучувале зголемен број на Bacteroides fragilisBacteroides caccae и Clostridium clostridioforme во столицата или  Muribaculum intestinale во устата.