Баријатрискиот хируршки зафат го зголемува ризикот од рак на дебелото црево

Се смета дека поради ова зголемување на ризикот од рак на дебелото црево, сите лица кои се подложиле на баријатриски хируршки зафат, треба внимателно да се следат по операцијата.

Лицата кои се подложиле на баријатриски хируршки зафат заради слабеење, изложени се на поголем ризик од развој на рак на дебелото црево, години подоцна, укажува нова студија.

Поврзаноста на баријатрискиот зафат или операција на гастричен бајпас за намалување на телесната тежина, со ракот била повеќе изразена со ракот на колонот, а помалку со рак на ректумот. Колонот претставува главен дел од деблото црево, а ректумот е долниот дел од дебелото црево, кој води до аналниот отвор.

Се смета дека поради ова зголемување на ризикот од рак на дебелото црево, сите лица кои се подложиле на баријатриски хируршки зафат, треба внимателно да се следат по операцијата.

Баријатрискиот хируршки зафат е операција која помага да се намалат вишокот килограми, со помош на промена во дигестивниот систе,. Некои видови баријатриски хируршки интервенции го намалуваат желудникот, а останатите вакви операции го менуваат тенкото црево.