Беснило-смртоносна болест која може да се превенира со вакцина, особено во лето

Размислете за вакцината против беснило ако патувате или често околу животни кои може да имаат беснило. Ако патувате во земја каде што беснилото е вообичаено и ќе бидете таму подолг временски период, прашајте го вашиот лекар дали треба да ја примите вакцината против беснило. Ова вклучува патување во оддалечени области каде што е тешко да се најде медицинска нега.

Беснилото е смртоносен вирус кој се пренесува на луѓето од плунката на заразените животни. Вирусот на беснило обично се пренесува преку каснување. Животните кои најчесто пренесуваат беснило  се лилјаци, којоти, лисици, ракуни и ласици. Во земјите во развој како нашата, кучињата скитници и лисиците имаат најголема веројатност да шират беснило кај луѓето.

Штом некое лице ќе почне да покажува знаци и симптоми на беснило, болеста скоро секогаш предизвикува смрт. Поради оваа причина, секој кој може да има ризик од заразување со беснило треба да прими вакцина против беснило за заштита.

Симптоми
Првите симптоми на беснило може да бидат многу слични на оние на грипот и може да траат со денови.

Подоцнежните знаци и симптоми може да вклучуваат:

Треска
Главоболка
Гадење
Повраќање
Агитација
Анксиозност
Конфузија
Хиперактивност
Тешкотии при голтање
Прекумерна саливација
Страв предизвикан од обидите да се пијат течности поради отежнато голтање вода
Страв предизвикан од воздух издуван на лицето
Халуцинации
Несоница
Делумна парализа

Кога да одите на лекар
Побарајте итна медицинска помош ако ве касне некое животно или ако сте изложени на животно за кое постои сомневање дека има беснило. Врз основа на вашите повреди и ситуацијата во која се случила изложеноста, вие и вашиот лекар можете да одлучите дали треба да добиете третман за спречување на беснило.

Дури и ако не сте сигурни дали сте каснати, побарајте лекарска помош. На пример, лилјак што лета во вашата соба додека спиете може да ве касне без да ве разбуди. Ако се разбудите за да најдете лилјак во вашата соба, претпоставете дека сте каснати. Исто така, ако најдете лилјак во близина на лице кое не може да пријави каснување, како што е мало дете или лице со попреченост, претпоставете дека тоа лице е каснато.

Причини
Вирусот на беснило предизвикува инфекција со беснило. Вирусот се шири преку плунката на заразените животни. Заразените животни можат да го шират вирусот со каснување на друго животно или лице.

Во ретки случаи, беснилото може да се шири кога заразената плунка ќе влезе во отворена рана или мукозните мембрани, како што се устата или очите. Ова може да се случи ако заразено животно лижело отворена исеченица на вашата кожа.

Животни кои можат да го пренесат вирусот на беснило
Секој цицач (животно што ги цица своите млади) може да го шири вирусот на беснило. Животните со најголема веројатност да го пренесат вирусот на беснило на луѓето вклучуваат:

Домашни миленици и животни од фарма
Мачки
Крави
Кучиња
Глувци
Козите
Коњи
Диви животни
Лилјаци
Дабри
Којоти
Лисици
Мајмуни
Ракуни

Ласици

Куни

Во многу ретки случаи, вирусот се шири на примателите на трансплантација на ткива и органи од заразен орган.

Фактори на ризик
Фактори кои можат да го зголемат ризикот од беснило вклучуваат:

Патување или живеење во земји во развој каде беснилото е почеста појава
Активности кои веројатно ќе ве стават во контакт со диви животни кои може да имаат беснило, како што се истражување на пештери каде живеат лилјаци или кампување без преземање мерки на претпазливост за да ги држите дивите животни подалеку од вашиот камп.
Работите како ветеринар
Работа во лабораторија со вирусот на беснило
Рани на главата или вратот, кои може да му помогнат на вирусот на беснило побрзо да патува до вашиот мозок

Превенција

За да го намалите ризикот од контакт со бесни животни:

Вакцинирајте ги вашите миленици. Против беснило може да се вакцинираат мачки, кучиња и порове. Прашајте го вашиот ветеринар колку често вашите миленици треба да се вакцинираат.
Чувајте ги вашите миленици затворени. Чувајте ги вашите миленици внатре и надгледувајте ги кога се надвор. Ова ќе им помогне на вашите миленици да не дојдат во контакт со диви животни.
Заштитете ги малите миленици од предатори. Чувајте ги зајаците и другите мали миленичиња, како што се заморчиња, внатре или во заштитени кафези за да бидат безбедни од диви животни. Овие мали миленичиња не можат да се вакцинираат против беснило.
Пријавете ги бездомните животни до локалните власти. Повикајте ги вашите локални службеници за контрола на животни или други локални органи за спроведување на законот за да пријавите кучиња и мачки скитници.
Не им приоѓајте на дивите животни. Дивите животни со беснило може да изгледаат дека не се плашат од луѓето. Не е нормално диво животно да биде пријателски настроено со луѓето, затоа држете се настрана од кое било животно што изгледа дека не се плаши.
Чувајте ги лилјаците надвор од вашиот дом. Запечатете ги сите пукнатини и празнини каде лилјаците можат да влезат во вашиот дом. Ако знаете дека имате лилјаци во вашиот дом, соработувајте со локален експерт за да најдете начини да ги задржите лилјаците надвор.
Размислете за вакцината против беснило ако патувате или често околу животни кои може да имаат беснило. Ако патувате во земја каде што беснилото е вообичаено и ќе бидете таму подолг временски период, прашајте го вашиот лекар дали треба да ја примите вакцината против беснило. Ова вклучува патување во оддалечени области каде што е тешко да се најде медицинска нега.