Болеста на непцата е поврзана со ризикот од мозочен удар

Болест на непцата или пародонтна болест е хрночна бактериска инфекција која влијае на меките и тврдите структури кои ги поддржуваат забите и е поврзана со воспаление.

Неколку неодамна објавени студии покажале дека пародонтната болест може да биде поврзана со поголем ризик од мозочен удар или атеросклероза.

Болест на непцата или пародонтна болест е хрночна бактериска инфекција која влијае на меките и тврдите структури кои ги поддржуваат забите и е поврзана со воспаление. Со оглед дека воспалението има голема улога во развојот и влошувањето на атеросклерозата, се обидело да се истражи дали болеста на непцата е поврзана со мозочниот удар кој е последица на атеросклероза (стврднување на ѕидовите на артериите) на крвните садови на мозокот.

Се покажало дека мозочните удари во големите артерии на мозокот се поврзано со интракранијалната атеросклероза, а таа била двојно почеста меѓу лицата со болни непца.

Според мислењето на стручњаците, исклучително е важно клиничарите да препознаат дека болеста на непцата е важен извор на воспаление кај нивните пациенти, и да работат на решавање на пародонтната болест.

Во ризик факторите за мозочен удар, освен атеросклерозата, се вбројуваат и хипертензијата, зголеменото ниво на холестерол, дијабетес и дебелина.