Болните со псоријаза се изложени на поголем ризик од развој на рак

Истовремено, воочено е дека псоријазата ја зголемува смртноста од рак на црниот дроб, на хранопроводот и на панкреасот.

Пациентите заболени од псоријаза се изложени на поголем ризик од развој на рак и смртност од него, укажува најновата анализа на 58 студии. Имено, воочено е дека тешката псоријаза го зголемува ризикот од развој на рак на дебелото црево, рак на бубрезите, рак на грлото, рак на црниот дроб, рак на кожата, лимфом, карцином на усната шуплина, како и рак на панкреасот.

Истовремено, воочено е дека псоријазата ја зголемува смртноста од рак на црниот дроб, на хранопроводот и на панкреасот.

Воочено е дека тешката псоријаза го зголемува ризикот од развој на рак на дебелото црево, рак на бубрезите, рак на грлото, рак на црниот дроб, рак на кожата, лимфом, карцином на усната шуплина, како и рак на панкреасот.

Се смета дека идни истражувања кои ќе ги испитуваат специфичните фактори на начинот на живот, терапијата и воспалителните процеси кои придонесуваат за псоријаза, може да помогнат во пружањето дополнителни информации за темелниот механизам за очигледниот зголемен ризик од рак.