Брнаут – како да се избегне синдромот на исцрпување

Брнаут е модерно заболување поврзано со забрзаниот начин на живот и желбата секогаш да се прави повеќе и повеќе, да се постигнуваат нови врвови и да се расте професионално, дури и по цена на психичкото и физичкото здравје. Прочитајте како да препознаете брнаут и како да го избегнете.

Бранут е состојба поврзана со преоптоварено и забрзано секојдневие во кое луѓето се стремат да постигнат се повеќе и повеќе без да си обезбедат време за одмор. Најчесто ги засега оние кои сакаат секогаш да се први, секогаш да се најдобри (дури и повеќе). Во стремежот кон совршени достигнувања, човекот не чувствува колку многу работи и се преработува и како не наоѓа време за одмор.

Брнаут всушност е состојба на хроничен стрес која води до психички и физички замор, до чувство на неефективност и недостаток на добри постигнувања.

Често брнаут се поврзува и со загубата на мотивација и инспирација за работа. Затоа, некои го нарекуваат и синдром на професионално исцрпување.

СИМПТОМИ

  • Хроничен замор и неможност за одморање. Дури и кога одморате, немате чувство дека сте одмориле.
  • Несоница – и покрај заморот, сонот не доаѓа. На почетокот, несоницата се јавува еднаш до два пати неделно, а во понапредна фаза и секоја вечер.
  • Проблеми со концентрацијата и фокусирањето на една задача
  • Губење на апетит
  • Физиолошки проблеми – срцебиење, задишување, главоболка
  • Растревоженост
  • Раздразнетост
  • Желба за социјална изолација