БРОЈКАТА Е ШОКАНТНА: Знаете ли колку луѓе годишно завршуваат во болница поради алкохол?

Секоја година, во периодот од 15 ноември до 15 декември, се одбележува Месецот за борба против алкохолизмот и други зависности.

Загрижувачки е тоа што навиките за пиење се формираат во адолесценцијата и тоа што, според истражувањата, македонските адолесценти пијат почесто и повеќе од европскиот просек.

Нарушувањата предизвикани од алкохол го оптоваруваат и болничкиот систем со над 5.000 хоспитализации годишно, што е повеќе од било која психијатриска болест. Во земјава, над 60.000 луѓе се алкохоличари, а 300.000 имаат проблеми со алкохолот и покажуваат знаци на алкохолна болест, покажуваат статистиките.

Во Македонија со пиење се почнува на многу рана возраст, најчесто во основното училиште. Во средните училишта веќе се консумира многу почесто и скоро изедначено со возрасните, аламираат лекарите.

Повеќе од 1.000 лица годишно се медицински се згрижуваат поради акутна опијанетост. Кај околу 10% од сообраќајните несреќи еден од факторите е алкохолот, а секое четврто лице загинато лице учествувало токму во таква несреќа.

Консумацијата на алкохол денес не е само појава кај возрасните лица, туку и кај младите луѓе чиј број од ден на ден станува се поголем. Истотака, се поголем е бројот на консументи на алкохол и меѓу жените. Околу 85% од возрасните лица употребуваат алкохол, што е една од главните причини за повеќе болести или прерана смрт.

 

Во ова стресно време, за многумина од нас во земјава и во светот, луѓето посегнуваат по алкохол, за подобро да се чувствуваат. Природно е луѓето во оваа ситуација да се чувствуваат ранливо, да им е страв и да бараат помош од други. Со тек на времето, консумирањето алкохол може да го ослабе нашиот имун систем. Токму тоа покажува дека лицата кои имаат проблеми со консумирањето алкохол може да бидат ризична група за заболување од КОВИД-19, и кај нив може да се влошат симптомите ако се заразат.

 

Во пандемијата КОВИД-19, неопходно е и важно да се биде информиран и за останатите здравствени ризици за подобро справување со актуелната состојба. На социјалните мрежи и другите комуникациски канали често може да се видат различни и погрешни информации за алкохолот и КОВИД-19, базирани на погрешни уверувања дека алкохолот ќе обезбеди заштита од инфекцијата, па затоа е важно, од стручна перспектива, да се кажат фактите поврзани со консумирањето алкохол, посочуваат лекарите.

Се проценува дека алкохолот е причина за 16% од случаите на злоупотреба и запоставување на децата.

ШТО ТРЕБА ДА ЗНАЕТЕ ЗА КОНСУМИРАЊЕТО АЛКОХОЛ И ЗДРАВЈЕТО?

  • Алкохолот има негативен ефект, краткорочно и/или долгорочно на секој орган во телото. На глобално ниво, доказите сугерираат дека не постои „безбедна граница“, односно дека ризикот од нарушување на здравјето се зголемува со секое консумирање алкохолен пијалок.

Злоупотребата на алкохол е одговорна за околу 9% од вкупниот морбидитет во европскиот регион, зголемувајќи го ризикот за појава на хепатална цироза, одредени видови на карцином, хипертензија, инсулт и конгенитални малформации, како и појавата на семејни, работни и социјални проблеми, несреќи, напади, криминогено и кривично однесување, несакани повреди, сообраќајни несреќи, насилство, убиство и самоубиство и др.

  • Консумирањето алкохол, особено хроничното консумирање, го ослабува имуниот систем и ја намалува способноста на организмот да се справи со инфекциите.
  • Докажано е дека консумирањето алкохол, дури и во многу мали количини, предизвикува одредени видови на рак.
  • Алкохолот влијае на мислите, расудувањето, донесувањето одлуки и однесувањето.
  • Консумирањето алкохол за време на бременоста, дури и во најмали количини, има штетно влијание врз нероденото дете.
  • Почестото консумирање алкохол го зголемува ризикот од акутен респираторен синдром, кој е една од посериозните компликации на КОВИД-19.Алкохолот го зголемува ризикот, зачестеноста и сериозноста на насилничкото однесување; партнерско насилство, сексуално насилство, насилство меѓу младите, злоставување на стари лица и насилство врз деца.
  • Алкохолот го зголемува ризикот од смрт и повреди во сообраќајот, давење или паѓање.