БРОНХОСКОПИЈА – Што е, како и зошто се прави?

Бронхоскопијата е постапка која може да ја изведува единствено пулмолог или обучен хирург, и тоа во контролирани услови. Обично се прави во операциона сала.

Бронхоскопија е постапка при која се прегледуваат дишните патишта со помош на инструмент кој се витка, со попречен пресек од 6 милиметри и се нарекува флексибилен бронхоскоп. На овој инструмент се наоѓа мала камера со помош на која се снима и се прегледува состојбата на пациентот одвнатре.

Се разликуваат два вида на бронхоскопија:

  • Дијагностичка бронхоскопија – постапка со која се истражува постоечки проблем.
  • Тераписка бронхоскопија – постапка при која се решава постоечки проблем во дишните патишта.
Оваа постапка не е болна, но може да биде непријатна. Се изведува во седечка или лежечка положба, а трае околу 5 до 10 минути. Постапката се изведува така да бронхоскопот се внесува низ нос или уста, а во исклучителни случаи низ трахеална стома.

Бронхоскопијата е постапка која може да ја изведува единствено пулмолог или обучен хирург, и тоа во контролирани услови. Обично се прави во операциона сала.

МОЖНИ КОМПЛИКАЦИИ

Иако бронхоскопијата е безбедна постапка (преглед), некогаш може да се појават некои компликации. Во некои некои случаи (10-15%)  може да се јават проблеми како што се:

  • Појава на крв по бронхоскопијата
  • Краткотраен пораст на телесната температура
  • Повраќање и проблем со дишењето
  • Бронхоспазам
  • Колап на белите дробови (исклучително ретко)
  • Срцев удар (многу ретко)