Честата употреба на антибиотици го зголемува ризикот од Паркинсонова болест

Се смета дека оваа врска може да се објасни со погубното влијание на антбиотиците на цревниот микробиом. Во последно време се повеќе докази одат во прилог на тврдењето дека Паркинсоновата болест потекнува од цревата.

Резултати од нова студија укажуваат дека честата употреба на орални антибиотици е поврзана со зголемен ризик од Паркинсонова болест. Најголема поврзаност воочена е при примената на антибиотици со широк спектар, како и антибиотици кои делуваат на анаеробните бактерии.

Се смета дека оваа врска може да се објасни со погубното влијание на антбиотиците на цревниот микробиом. Во последно време се повеќе докази одат во прилог на тврдењето дека Паркинсоновата болест потекнува од цревата.

Научниците воочиле дека патолошките промени во цревата типични за Паркинсоновата болест, може да се воочат и 20 години пред дијагностицирањето.

Треба да се истакне, дека запекот, синдромот на иритабилно црево и воспалителна болест на цревата се поврзани со поголем ризик од развој на Паркинсоновата болест.

Се смета дека ова откритие може да има влијание на препишувањето антибиотици во иднина. Освен проблемот со резистенција на антибиотици, пред препишувањето, исти така треба да се земат предвид и нивните потенцијално долготрајни ефекти на микробиомот на цревата, и развојот на одредени болести.