Честото пиење антибиотици носи голем ризик од развој на воспалителна болест на цревата

Научниците воочиле и дека ефектот на земање антибиотици е видлив со сите возрасни групи, а посебно се склони лицата над 40 години. 

Честата употреба на антибиотици може да резултира со зголемена можност за развој на воспалителни болести на цревата, како Кронова болест или улцерозен колитис за речиси 50 проценти помеѓу лицата постари од 40 години, покажало ново данско истражување.

Истражувачите ја следеле здравствената состојба на повеќе од шест милиони жители на Данска во период од десет години и откриле дека употребата на антибиотици кај повеќето е поврзана со зголемен ризик од развој на воспалителна болест на цревата.

Студијата упатува на тоа дека ефектот е кумулативен.

Сите возрасни групи се подложни на развој на воспаление, особено оние над 40 години

Научниците воочиле и дека ефектот од земање антибиотици е видлив кај сите возрасни групи, а особено склони кон тоа се луѓето над 40 години.

Доколку спаѓате во возрасната група помеѓу 40 и 60 години и често сте пиеле антибиотици во последните пет години, изложени сте на 48 отсто поголем ризик од развој на воспалителна болест на цревата, тврдат данските истражувачи.

Деведесет проценти од учесниците во студијата примиле антибиотици како дел од истражувањето.

Истражувачите последователно евидентирале 36.000 случаи на улцерозен колитис и 17.000 нови случаи на Кронова болест.

“Од студијата е видливо дека земањето антибиотици е поврзано со поголем ризик од развој на воспалителна болест на цревата помеѓу постарите возрасни лица во споредба со помладите луѓе. Истовремено, воочивме зголемен ризик од развој на воспалителни болести на цревата четири до пет години по изложувањето на антибиотици и по употребата на група антибиотици кои често се користат за лекување на гастроинтестинални патогени“, објаснуваат научниците.

Тие појаснуваат дека земањето антибиотици може да предизвика трајни промени во микробиомот, што на крајот придонесува за развој на воспалителни цревни болести.