Четири состојби кои трајно може да го оштетат црниот дроб

Црниот дроб може да се оштети и други причини кои никако не се поврзани со нездравиот начин на живот, ниту пак со прекумерното консумирање алкохол. Лекарите потенцираат дека на здравјето на овој витален орган може да влијаат и многу други состојби.

Црниот дроб е орган кој изврпува функции кои се се неопходни за да преживееме. На бројни фактори кои го оштетуваат црниот дроб може да влијаеме со промена на животните навики, но понекогаш тоа не е случај. Сепак, свеста за нив ќе помогне навреме да се реагира и да се спречи најлошо можно сценарио кога се во прашање боелстите кои го напаѓаат црниот дроб.

  • РАК НА ЦРНИОТ ДРОБ

Било кој сериозен здравствен проблем кој има врска со црниот дроб може да го оштети овој орган, а многу чест и драстичен пример е ракот на црниот дроб. Постојат многу сериозни компликации поврзани со ракот на црн дроб и затоа е нешто кое треба да се сфати сериозно. Ризик факторите за појава на карцином на овој витален орган се многубројни. Според медицинските стручњаци, нешта кои значајно можат да го зголемат ризикот од рак на црниот дроб се долготрајни инфекции, прекумерна телесна тежина, дијабетес тип 2 и прекумерното консумирање алкохол.

ИНФЕКЦИИ

И покрај тоа што нашиот имун систем многу ефикасно се бори со бројни вируси кои го напаѓаат организмот, повремено вирусот победува и се населува во организмот, а проблемот настанува кога ќе заврши во црниот дроб. Имено, кога ќе дојде до инфекција, може да дојде и до воспаление на црниот дроб, што може значајно да ја намали функционалноста на овој орган. Вирусните инфекции кои предизвикуваат оштетувања на црниот дроб, се јавуваат многу почесто отколку што се мисли. Хепатититс А, Б и Ц се само некои од честите вирусни заболувања кои го оштетуваат нашиот црн дроб.

  • ГЕНЕТСКА ПРЕДИСПОЗИЦИЈА

Одредени гени што родителот може да ги пренесе на своите потомци, може да ја зголемат веројатноста дека некои здравствени потешкотии ќе се појават порано или подоцна. Исто така, оштетувањата на црниот дроб понекогаш може да ги предизвикаат и самите гени, велат стручњаците. Пример за тоа е Вилсоновата болест која се карактеризира со таложење на прекумерна количина на бакар во различни органи во телото, а тоа го вклучува и црниот дроб.

  • АВТОИМУНИ БОЛЕСТИ

Оштетувањата на црниот дроб понекогаш не ги предизвикуваат начинот на живот и прехранбените навики. Во некои случаи за тоа може да се обвини имуниот систем на поединецот. Едноставно кажано, имуниот систем верува дека црниот дроб е закана и дека треба да го елиминира. Тоа може да предизвика воспаление на црниот дроб. Многу чест пример за оштетување на црниот дроб предизвикано од имуниот систем се нарекува автоимун хепатитис.