ЧУДЕСНИОТ СВЕТ НА МАГНЕЗИУМОТ: Толку мал, а екстремно значаен минерал

Кај возрасната популација телото содржи „само“ околу 22-26 грама на магнезиум. Од тоа околу 60% од е депониран во коските, од каде во зависност од потребите може да се ослободи. Околу 39% магнезиумот се наоѓа во мускулатурата, црниот дроб, бубрезите, тироидната жлезда и мозокот.

Магнезиумот како минерал има големо биолошко значење, особено ако истиот е од природно и неорганско потекло. Како магнезиум оксид, магнезиум хлорид или магнезиум сулфат се наоѓа во почвата. При тоа растенијата го аспорбираат истиот и го инкорпорираат во своите органски соединенија како што е холорифолот или фитатите и други. Внесот на магнезиум во човековиот организам во форма на неоргански или органски магнезиумови соединенија се врши преку исхрана и пијалоците. Тоа значи дека магнезиумот е есенцијален нутрициент кој треба да биде внесен во организамот, со оглед дека човековиот организам не може да го создаде сам по себе.

Потреби за магнезиум

Кај возрасната популација телото содржи „само“ околу 22-26 грама на магнезиум. Од тоа околу 60% од е депониран во коските, од каде во зависност од потребите може да се ослободи. Околу 39% магнезиумот се наоѓа во мускулатурата, црниот дроб, бубрезите, тироидната жлезда и мозокот.

При дефицитарен внес на магнезиумот, потребите на телото се задоволуваат од депоата на погоре наведените органи. Нивото во циркулацијата на истиот долго време останува и во такви состојби стабилно, поради што реалната детекција на глобалната хипо магнеземија е тешка за докажување. Но, во критични состојби на намалување на депоата почнува да опаѓа и серумската концентрација на магнезиум. Ова е момент кога се појавуваат симптоми кои се поврзани со дефицит на магнезиумот во телото.

Значењето на магнезиумот во телото на човекот се гледа од неговата интер реакција со фосфатните јони кои се есенцијални компоненти во метабилизамот на нуклеинските киселини. Во тој контекст повеќе од 300 ензими ги побаруваат јоните на магнезиумот за одвивање на нивната нормална каталитичка активност. Во нив се вклучени и сите ензими кои се во функција на синтезата на АТР како и оние кои се користат од страна на нуклеотидите за синтеза на ДНА и РНА. Интересен е фактот дека молекулите на аденозин-три-фосфат нормално се наоѓаат во форма на хелати заедно со јоните на магнезиумот.

Дневни потреби за магнезиум

Mагнезиумот е есенцијален минерал за организмот на човекот, со оглед на фактот дека нашето тело не може да го синтетизира, а зависиме од неговиот внес со исхрана или како суплемент. Најбогати хранителни прозводи со магнезиум се брокула, леб добиен од цели зрна на житарки, ориз, мешунки, бадеми, темна чоколада, компири, банани и семки од сончоглед. Но, покрај фактот дека наведените производи се често употребливи во исхрана на хуманата популација, треба да се има во предвид дека агресивната употреба на супстанци како што се разни пестициди, хербициди, органофосфатни соединенија значајно ја намалуваат нутритивната вредност и концентрација на магнезиумот во овие култури.

Стандарните препораки за дневните потреби од магнезиум кај човекот се од 300-400 мг на ден. Но, треба да се има во предвид дека потребите кај мажите се повисоки од оние кај жените, а поголеми потреби имаат младите адолесценти како и трудниците (плодот го добива магнезиумот од мајката) и доилките.

Дневно препорачани дози на магнезиум според Германското здружение за исхрана (Deutsche Gesellschaft fur Ernӓhrung – DGE) се следни:

 

Дневна препорачана доза за малолетни и возрасни лица од страна на DGE
Возраст во години Потреба во мг/ден
Мажи Жени
15-19 400 350
19-25 400 310
Над 25 350 300
Трудници над 19 години 310
Доилки 390

 

Дневните препорачани дози од различни причини може да не се задоволени. Притоа фактори кои влијаат на истите се: храна сиромашна со магнезиум, намалена ресорпција на магнезиум (прекумерно внесување на лаксативи, интерреакција со лекови и/или храна), зголемена екскреција на магнезиум (дијареа…), зголемена потреба од магнезиум (бременост, доење, зголемена физичка активност, стрес, редовно конзумирање на алкохол), хронични болести (дијабетес, срцеви, цревни болести или бубрежни болести).

Од наведените фактори сосема е јасно дека задоволувањето на дневните дози на магнезиум императивно треба да се обезбедат во одредена популација со суплементација со истиот.Недостаток на магнезиум

Клучни знаци за недостаток на магнезиум во телото се невромускуларни симптоми како што се грчеви во мускулатурата, најчесто на долните екстремитети и стопалата особено навечер, понатаму, треперење на очните капаци и трнење и/или вкочанетост во прстите на рацете и нозете.

Треба да се потенцира дека потребите од магнезиум се значајни кај пациенти со нарушувања на централниот нервен систем кои се манифестираат со тремор, немир, замор, исцрпеност, главоболки, нарушувања на сонот и мигрена. Исто така и кај пациенти со симптоми од страна на кардиоваскуларниот систем како што се срцева аритмија, срцева слабост, хипертензија, нарушувања на крвотокот, при терапија со диуретици, антиаритмици и дигиталис прпарати, како и при тахикардија.

Посебно се повисоки потребите за магнезиум во физиолошки услови за време на бременоста и доењето. Имено при бременоста магнезиумот помага при раст на грлото на матката како и за правиллен раст и развој на коските и органите на бебето, за нормално функционирање на мускулатурата, а го намалува и ризикот од предвремено раѓање. Кај гинеколошките пациенти магнезиумот е ефикасен во корекција на клиничките симптоми на предменструалниот синдром и кај дисменореата.

Суплементација со магнезиум

Имајќи ги предвид погоре наведените факти, при носење на одлука за избор на препаратот за суплементација со магнезиум, круцијални елементи се:

  • Користење на препарат кој добро се поднесува,
  • Препаратот да содржи соединенија на магнезиум со што помала молекулска маса од кое магнезиумовите јони лесно дисоцираат
  • Да би препарат со практичен едно дневен интервал на дозирање
  • Да има пријатен вкус и да е погоден за долгорочна употреба.

Од наведените елементи веројатно најзначаен е елементот да прпаратот биде составен од неоргански магнезиумови соли кои имаат значајно помала вкупна молекулска маса при иста содржина на магнезиум. Оваков тип на препарат со апсолутна сигурност и безбедност преставува магнезиумот на Biolectra кој може да се избере во форма на шумливи таблети во доза од 243 мг кој е идеален за дневно надоместување и третман на грчеви на мускулатура на екстремитетите. Во форма на Biolectra директ микрогранули од 300 мг за директна обнова на депоата на магнезиум. Во форма на Bioelectra магнезиум ултра капсили од 400 мг за задоволување на поголемите нутритивни потреби од овој минерал или во форма на Biolectra магнезиум директ микрогранули од 400 мг кои исто така се користат во состојби на зголемена потреба од магнезиум.