Д-р Дражен Шебетиќ: Кои се најголемите митови за високиот притисок?

Зголемениот крвен притисок е главен ризик фактор за појавата на кардиоваскуларните болести, и од него страдаат од 30 до 40 проценти од општата популација.

Пишува: Д-р Дражен Шебетиќ
Кардиолог

Првата средба со дијагнозата зголемен артериски притисок најчесто на пациентите не остава преголем впечаток. Главната причина е таа што тој најчесто се открива случајно, а симптомите на болеста речиси и да не постојат, и ретко некој се жали на задна вратна главоболка, несвестица, зуење во ушите, нестабилност при одење, болка во градниот кош, недостаток на воздух, чувство на забрзана или неправилна работа на срцето.

Покачениот крвен притисок е болест која се дефинира со зголемување на систолниот артериски притисок над 139 милиметри на живата ( mmHg) или дијастолниот притисок над 89 mmHg, погаѓа речиси 30-45% од опшата популација, и ако се замислите колку е тоа од вкупниот број жители во земјата каде живеете, лесно е да се разбере неговото големо јавно здравствено значење.

Високиот притисок најчесто се открива случајно, а симптоми на болеста речиси и да не постојат.

Артериската хипертензија е популациска болест и ја следат бројни прашања, дилеми или предрасуди кои грубо може да се наречат митови. Ова се некои од најчестите:

МИТ 1: Во младоста не можам да заболам од артериска хипертензија

Изолирано зголемен (главно горен или систолен притисок) може да се појави веќе во дваесетите години и најчесто е поврзан со дебелината или со возбуда (посета на лекар) и лекувањето на таа возраст ретко се спроведува со лекови.

МИТ 2: Поради страв од лекар имам хипертензија

Хипертензијата бел мантил е зголемен притисок кој се јавува исклучиво во докторката ординација, дијагнозата се поставува со холтер за артерискиот притисок и ако надвор од ординација, притисокот не е покачен, не е потребно да се лекува.

МИТ 3: Не постои скриена хипертензија

Скриената хипертензија е спротивна на хипертензијата од бел мантил, и кај тие пациенти притисокот во ординација е уреден, но холтерот за притисок покажува зголемени вредности надвор од ординацијата и таквата состојба е потребно да се лекува.

Артериската хипертензија е популациска болест и ја следат бројни прашања, дилеми или предрасуди кои грубо може да се наречат митови.

МИТ 4: Зголемениот притисок не го оддаваат симптоми

Најчесто болеста се открива случајно. Кај помал број пациенти се јавува главоболка, ретко се чувствува притисок во градниот кош. Потребно е да се познава болеста внатре во семејството и доколку родителите боледуваат од зголемен притисок, треба прочесто да се проверува.

МИТ 5: Притисокот често ми варира поради нервоза

На регулирањето на притисокот влијаат нашите емоционални и психички состојби, односно надразбата на вегетативниот нервен систем и во тие ситуации е нормален краткотраен пораст на притисок и не треба веднаш да се зема дополнително апче за притисок, туку да се обиде да се смири и потоа да се измери притисокот.