Д-р Елизабета Бабушку: Водич како да направите самопреглед на дојките

Ракот на дојка е најчестото малигно заболување кај жените. За жал, во раните стадиуми болеста не дава никакви симптоми и затоа е многу значајно жената да прави редовни самопрегледи на дојките. Препорака е да се почне со годишни ултразвучни прегледи на дојка од 30-та година од животот, а со мамографија меѓу 36-та и 40-та година. Прегледите се прават и порано доколку има причина за нив, т.е. доколку нешто е сомнително. Раното откривање на овој рак значи и негово излекување.

Пишува: Д-р Елизабета Бабушку
Радиодијагностичар-субспецијалист по мама дијагностика

Кога се прави самопрегледот

 •  Два дена по завршување на менструалното крвавење, при редовен менструален циклус
 • Оние кои земаат контрацепциски таблети прегледот треба да го направат со првата таблета од новата кутија
 • Ако жената е во менопауза прегледот треба да се прави секој месец на ист датум

Како се прави самопрегледот

Застанете пред доволно големо огледало и набљудувајте ги дојките во неколку позиции:

♦♦♦ Со рацете спуштени покрај телото

♦♦♦ Со дланките потпрени на колковите

♦♦♦ Со рацете кренати над глава

♦♦♦ Со рамената зафрлени наназад

♦♦♦ Легнете на грб и ставете перница под едното рамо. Раката од страната под која е перницата подигнете ја и ставете ја под главата

♦♦♦Со јагодиците на показалецот, средниот и домалиот прст на слободната рака изведувајте кружни движења, со различен притисок, во зависност од тоа дали прегледувате површни или длабоки структури на дојката

♦♦♦Притисокот на прстите треба да е приспособен да може да се почувствува и запознае структурата на дојката

♦♦♦ Проверувајте и со движења горе-долу или со движења кон и од брадавицата

♦♦♦ Направете го истиот самопреглед и на другата дојка

♦♦♦ Истата техника применете ја и во положба на стоење

Доколку забележите каква било промена веднаш појдете на лекар

Десет причини за мамографија

Мамографијата е рендгенска метода која користи ниска доза на Х-зраци и е златен стандард во раното откривање на ракот на дојка и други патолошки промени во неа.

 1. Не секогаш можете да ја почувствувате грутката во дојката. Мамографот овозможува да се детектира грутка до две години пред да може да се почувствува на допир
 2. Раната дијагноза на ракот на дојка значи и поголема шанса за излекување
 3. Мамографијата е брза процедура која не одзема повеќе од 20 минути
 4. Прегледот е безболен и не предизвикува неудобност
 5. Иако повеќето жени сметаат дека Х-зраците се потенцијални предизвикувачи на рак, современите апарати за мамографија овозможуваат безбеден преглед, без несакани ефекти
 6. Мамографијата е препорачана дијагностичка процедура за жени со фамилијарна историја на рак на дојка (мајка, баба, сестра, тетка), односно за жени кои се носители на мутиран ген БРЦА1/БРЦА2
 7. Мамографскиот преглед треба да го направат и сите жени кои примале или примаат хормонска терапија во лекување на стерилитет и слични гинеколошки заболувања
 8. Возраста влијае на инциденцата за појава на рак на дојка. Според тоа, првиот мамографски преглед секоја жена треба да го направи помеѓу 35-та и 40-та година од животот, на секои две години. Прегледот треба да се прави и кај жени кои не чувствуваат никакви симптоми
 9. Студиите покажале дека мамографскиот преглед е единствен досегашен метод за рано откривање на рак на дојка кој може да спаси живот
 10. Бидете пример. Доколку правите редовни мамографски прегледи, жените околу вас ќе се охрабрат да го сторат истото.