Д-р Хаџи Антоновски: (НЕ)Еднаквост на должината на долните екстремитети

Разликата во долните екстремитети се коригира многу лесно, до 3 см се коригира само со петична влошка, а над 3 см со влошка под цело стапало

Почитувани родители, систематските прегледи се недоволни за навремено откривање на деформитетите на ’рбетот кај вашите деца. Редовните ортопедски прегледи во период на интензивен раст 3 до 4, 8 до 9, 13 до 14 – годишна возраст, за жал, многу доцна ги воочуваат деформитетите на ’рбетот. Ви посочувам на што, вие како родители, треба да обрнете внимание кај вашите деца барем три пати годишно за навремено откривање на истите.

Пишува: д-р Антоније Хаџи Антоновски, специјалист ортопед

Еднаква висина на рамена при исправено стоење

Кога детето е исправено рамената мора приближно да бидат во иста линија. Ако не е така и воочувате видлива разлика, тогаш веднаш треба да се јавите кај вашиот ортопед. Најчеста причина за разлика во висината на рамената е нееднаквост на должината на долните екстремитети. Таа разлика доведува до крива карлица, а детето компензира со ’рбетот и добива сколиоза (деформитет на ’рбетот). Многу често дете со разлика во должината на долните екстремитети се потпира повеќе на пократката нога, а подолгата ја држи свиткана и растоварена од потпирање со тежината. Со ова нарушување на рамнотежата на потпирање на телото, пократката оптоварена нога е спречена во растењето, а другата поради неоптоварување може да расте цело време. Со тоа разликата во долните екстремитети станува уште поголема.

Разликата во долните екстремитети се коригира многу лесно, до 3 см се коригира само со петична влошка, а над 3 см со влошка под цело стапало. Со тоа се израмнува карлицата и овозможуваме правилен раст на ’рбетот.

Има многу студии за разликата на долните екстремитети. Разликата од 1 см кај дете, во неговиот живот подоцна е поврзана со болки во грбот, плантарен фасцит, проблеми со циркулација и остеоартритис на коленото на пократката нога. Додека кај разликите кои се повеќе од 2 см покрај горе наброените, доведува и до остеоартритис на двете колена поради лошата позиција на колената при стоење.

Балансот на потпирање на телото е многу битен. Кај многу активни луѓе е докажано дека и разлика од 1,5 см не им пречи се додека се активни. Проблемите настануваат кога ќе се намали активноста во животот.

Разликата во екстремитетите може да се поправи само во детската возраст додека постои раст. Кога ќе се постави по мерка направената влошка се тера детето да ја поправи рамнотежата на телото, да почне да се потпира на двата екстремитети. Со тоа ќе ја растовари и пократката нога и таа ќе добие импулс за растење. Кај деца во интензивен раст обично разликата се средува за неколку месеци. Доколку разликата се забележи по престанување на растот, за корекција на грбот и симптомите, влошките треба да се носат во текот на целиот живот. Ова особено важи за луѓе на кои работата им е врзана со стоење.