Д-р Јана Белевска: Има решение за подмочувањето кај жените, но тие се срамат и го премолчуваат проблемот

Пациентките поради недоволна информираност, збунетост и срам овој проблем го премолчуваат, а неретко голем број од нив сметаат дека оваа состојбата е вообичаена за животниот циклус во кој се наоѓаат. Оваа состојба ја доживуваат како табу и се повлекуваат во себе.

Пишува: Д-р Јана Белевска
Гинеколог – акушер

Неволното испуштање урина кое се јавува при епизоди на зголемен притисок во стомакот, за време на кое доаѓа до отворање на уринарната цевка, се нарекува стресна или стрес инконтинеција. Состојби на зголемен притисок во стомакот се кашлање, кивање, смеење, трчање или дигање на тешки предмети (товар). Основа разлика во однос на ургентната инконтиненција е таа што кај стресната инконтиненција нема нагон на мокрење, а до истекување на урината доаѓа без најава. Стресната инконтиненција е почеста кај жените кои раѓале повеќе пати.

Најчеста причина за појава на УСИ кај жените е слабеење на свинктерот на уретрата, мускул што го контролира истекувањето на урината (поради претходни породувања, оперативно вадење на матката, повреда, стареење, зголемена телесна тежина, употреба на медикаменти или чести инфекции на долниот уринарен тракт).

Ургентна инконтиненција е една од најчестите форми на инконтиненција кај жените кај кои постои изненаден, неодложен нагон за мокрење. Во таквите епизоди често доаѓа до испуштање на урината на патот кон тоалетот. Чести тригери за неодложниот нагон на мокрење се излегување на ладно или стоење со боси нозе на студени плочки, шум од вода или миење раце во ладна вода.

Состојби на зголемен притисок во стомакот се кашлање, кивање, смеење, трчање или дигање на тешки предмети (товар).

За жените кои имаат симптоми и на ургентна и стресна инконтиненција, се вели дека имаат мешана инконтиненција. Во пракса, најголем е бројот на жени токму со оваа форма на инконтиненција, односно оние со со симптоми и на едниот и на другиот вид.

Што може да ја предизвика уринарната стрес инконтиненција?

Вагиналното породување, особено ако станува збор за повеќе породувања и тоа на крупни плодови, може да доведе до нарушување на статиката на мускулатурата на карличното дно, како и до прекумерно растегнување на вагиналните ѕидови и на мускулите и на фасциите на карличното дно. Притоа доаѓа до спуштање на вагиналните ѕидови и на матката.

Околу 40 отсто од жените го имаат овој проблем, кој брзо прогресира, а со годините состојбата се влошува поради губењето на еластичноста и на колагенското ткиво.

УСИ се јавува кај 12 отсто пациентки од 45-50 години, додека кај 30 отсто пациентки над 60 години.

Стресната инконтиненција е почеста кај жените кои раѓале повеќе пати.

Губењето на урината варира од неколку капки до поголемо количество. Оваа појава многу влијае врз психолошката состојба на жената, како и врз квалитетот на нејзиниот живот и социјалните активности. Пациентките најчесто се самоизолираат од околината, се чувствуваат засрамено, а нивното расположение неретко е проследено со депресивни состојби.

Пациентките поради недоволна информираност, збунетост и срам овој проблем го премолчуваат, а неретко голем број од нив сметаат дека оваа состојбата е вообичаена за животниот циклус во кој се наоѓаат. Оваа состојба ја доживуваат како табу и се повлекуваат во себе. Дијагнозата најдобро ја поставува гинеколог, чија субспецијалност се урогинеколошките проблеми.

За точна и прецизна дијагноза се зема целосна анамнеза, се прави анализа на урината, гинеколошки преглед, тестови за стрес-инконтиненција и уродинамски испитувања. Овие испитувања служат за да се донесе вистинската одлука за понатамошниот тек на третманот на пациентката.

Олеснување за жените кои се соочуваат со УСИ

Минислинг АРЦ (Mini-Sling ARC) е метода за решавање на стресната инконтинеција. Станува збор за техника што се базира на мал рез на предниот вагинален ѕид и апликација на нересорптивна полипропиленска мрежа под уретрата, која се фиксира за обтураторниот му скул во карлицата. Со оваа интервенција уретрата се враќа во својата првобитна физиолошка положба.

Интервенцијата се изведува во краткотрајна интравенска или спинална анестезија, во договор со докторот, и трае околу 15 минути. Предноста на оваа метода е што е минимално инвазивна. Хоспитализацијата на пациентките е краткотрајна, еден ден, се прави без отворање на абдоменот, има минимална загуба на крв, а е минимална и постоперативната болка или, пак, воопшто ја нема. Пациентките можат многу брзо да се вратат на своите секојдневни активности.

Најважно е дека резултатите се веднаш видливи. Затоа се препорачува жените да не дозволат стрес инконтиненцијата да им го наруши животниот стил.