Д-р Јане Стојковски: Интимна пластична хирургија – што е всушност вагинопластика?

Интимната пластична хирургија за жените, последниве години е се повеќе популарна, а главно опфаќа реконструкција, односно затегнување, намалување на големината и естетско разубавување на вагината.

Пишува: Д-р Јане Стојковски
Гинеколог- акушер

Вагината, поради повеќе причини, со текот на времето може да се опушти, да се зголеми нејзиниот дијаметар, а нејзините мускули да ослабат. Поради тоа, индивидуално кај секоја жена може да се намали сексуалната функција на вагината. Од таа причина сѐ повеќе жени бараат лекарска помош за решавање на овој проблем со подмладување на родницата.

Интимната пластична хирургија ја поправа дисфункцијата и ја зарубавува естетиката на женските скриени регии.

Подмладувањето на родницата, или вагинопластика, претставува систем од хируршки зафати со кои се намалува дијаметарот на вагината и се враќа поддршката на вагината и на нејзините структури, а сето тоа може да се изведе класично или со ласер.

Вагиналната релаксација се случува поради истегнување или раскинување на карличните поддржувачки ткива (сврзното ткиво, лигаментите и мускулите). Може да се случи како изолирана појава или заедно со промени во статиката на другите карлични органи (спад или пролапс на ѕидовите на родницата, грлото на матката, спад или пролапс на матката, мочниот меур, ректумот). Вагинална релаксација е губење на оптималната структурна архитектоника на вагината, при што вагиналните мускули може да се опуштени со слаб тонус, сила, контрола и поддршка. Внатрешните и надворешните вагинални дијаметри во голема мера може да се зголемени. Мускулите за поддршка на задниот вагинален ѕид и оние на вагиналниот отвор се тенки и раздвоени, особено во средната линија, поради што ослабува поддршката. Во таква состојба сензуалната страна на женското сексуално задоволување е намалена. Медицинската литература вели дека ова е индивидуално, бидејќи не секоја жена има исто искуство.

Вагинална релаксација е губење на оптималната структурна архитектоника на вагината, при што вагиналните мускули може да се опуштени со слаб тонус, сила, контрола и поддршка.

ЗОШТО ДОАЃА ДО ОПУШТАЊЕ?

Жените, генерално, бараат вагинално подмладување од две причини:

  • За решавање на симптомите поврзани со карличното опуштање (цистоцела, ректоцела, стрес, уринарна инконтиненција
  • За зголемување или за подобрување на сексуалната функција.

Кај жените кај кои причина за сексуална дисфункција е промена во нормалната анатомија (која може да е здружена со уринарна инконтиненција, пролапс на карличните органи или вагинална релаксација) резултира со намалена осетливост. Лузните на вагиналните ѕидови од претходните породување или операција или, пак, зголемени срамни усни што создаваат тешкотии за време на сексот, хируршки може да се коригираат, по што значително се подобрува сексуалната функција и се зголемува сексуалното задоволство.

Важно е да знае дека намалената чувствителност при сексуалниот однос може да зависи од повеќе фактори.

Покрај факторите поврзани со психосексуалната дисфункција, причина за намалената чувствителност при сексот може да е и оштетувањето на сензорни нерви што го инервираат дното од карлицата. Ова оштетување на нервите е почесто во случаи кога се користат инструменти при вагинално породување, како што се форцепс или вакуум. Пред операцијата на вагината важно е да се исклучат овие причини, бидејќи не постои гаранција дека само со анатомската реконструкција ќе има целосната реставрација на нормалната сексуална функција.

НАЈЧЕСТИ ЗАФАТИ ЗА ПОДМЛАДУВАЊЕ

При подмладувањето на родницата се прават функционален и естетски хируршки третман за подобрување на вулварните и вагинални структури. Притоа, може да се интервенира кај големите и кај малите срамни усни (лабии), кај дразницата односно клиторисот, потоа кај Венериниот брег, меѓичката или перинеумот, девствената мембрана односно хименот, кај вагиналниот влез и кај ѕидовите.

Најчестите процедури за подмладување на родницата се:

Лабиопластика или операција за реконструкција на малите и големи срамни усни. Малите срамни усни може да бидат вродено или стекнато издолжени или нееднакви. Многу жени велат дека малите внатрешни усни се поголеми, нееднакви и излегуваат повеќе од големите надворешни усни. Најчестите проблеми се функционални: навлегување на малите срамни усни во вагината за време на сексуалниот однос што предизвикува непријатност, здебелување на малите срамни усни како резултат на хронична иритација од физичка интеракција со облека, непријатност ко га се носи тесна долна облека и непријатност кога се носат тесни панталони. Со лабиопластиката може да се реконструираат и промени што се јавуваат и со стареењето, при породување или при некоја повреда. За подобра симетрија на вулвата се применуваат и козметички постапки за зголемување на големите срамни усни.

Вагинопластика е зафат со кој се поправаат вагиналните ѕидови што се издолжени или имаат ослабен тонус. Притоа се отстранува дел од тој ѕид за да се постигне нормална вагинална анатомија.

Перинеопластика е операција за подмладување на меѓичката, со што се обезбедува вагинална поддршка и се зголемува загубеното растојание помеѓу влезот на вагината и аналниот отвор. Со овој зафат може да се подобри и симетријата меѓу големите и малите усни за естетски подобра вулва.

Хименопластика е постапка за реконструкција на хименот. Тој може да биде оштетен од сексуален однос, од тампони, при дигитална манипулација на вагината или спонтано. Хименот мо же да се поправи и да изгледа како да немало никакви оштетување на него. Хименопластиката е различно застапена, во зависност од културните, социјалните, религиозните или, пак, од лични причини.

Худектомија е операција за отстранување на вишокот кожа во околината на главата на клиторисот за да се овозможат подобра сексуална стимулација и задоволство.

Амплификација на Г-точка е козметичка процедура што се изведува под локална анестезија, со ставање филери на предниот вагинален ѕид за да се овозможи поголема сексуална стимулација.

Ласерското вагинално подмладување е модификација на традиционалната гинеколошка хируршка постапка, при што особено се внимава на влијанието на карличното опуштање врз сексуалната функција. Ласерските техники се со нежна прецизност, контролирана точност и минимално крвавење. Со нив пациентката брзо заздравува и се враќа на секојдневните обврски за кратко време. Ласерското вагинално подмладување трае 1-2 часа, во зависност од тоа колкаво е опуштањето и од тоа колкава е потребата од третман на вагиналните ѕидови, меѓичката и карличните мускули. По операцијата, жената не треба да има сексуални односи најмалку 45 дена.

При подмладувањето на родницата се прават функционален и естетски хируршки третман за подобрување на вулварните и вагинални структури.

НЕМА ТАБУА, БИДЕТЕ ХРАБРИ

Како што во минатото женското неконтролирано мокрење било табу, така женската сексуална дисфункција (физички, хормонална, психолошка) денес останува суштинска област каде што многу здравствени професионалци се уште не се доволно едуцирани да советуваат и да ја третираат таа проблематика. Жените сакаат се повеќе да знаат, да имаат избор, сакаат нивните гинеколози да го слушнат нивниот проблем и да им понудат решение.

Ако имате проблеми со вагинална опуштеност, што ви предизвикува сексуална дисфункција, тогаш имајте храброст и разговарајте со вашиот матичен гинеколог.

Важно е да бидете искрени и директни, бидејќи не сите лекари знаат да разговараат за сите прашања што се важни за вас. Жените сакаат решение за подмладување на вагината за подобро сексуално задоволство. Се повеќе жени не сакаат возраста или загубената оптимална функција да ги прифатат со изговор дека тоа така треба да биде.

Верувајте во себе, проблемот не е во вашиот ум. Вагинално подмладување во комбинација со реконструктивна хирургија за корекција на инконтиненција или пролапс за многу жени ќе биде клучот за нормално живеење и за да не се помират со тоа дека е нормално да страдаат од намалена чувствителност за време на сексуалниот чин, од уринарна инконтиненција или пролапс на карличните органи.