Д-р Лидија Паланова: Колку е опасен нискиот крвен притисок и може ли да го загрози животот?

За хипотензија зборуваме кога крвниот притисок е помал од 100/60 милиметри живин столб, измерен повеќепати во амбулантни услови во присуство на симптоми, како што се умор, нарушување на сонот, вртоглавица, несвестица, препотување, вознемиреност

Пишува: Д-р Лидија Паланова

Интернист


Нискиот крвен притисок (хипотензија) звучи како нешто кон кое се тежнее, ако се земе предивд дека лекарите постојано предупредуваат на последиците од високиот крвен притисок (хипертензија), еден од главните ризик фактори за развој на кардиоваскуларни болести, кои предизвикуваат околу 50% од сите смртни случаи. Но, кај многу луѓе, нискиот крвен притисок може да предизвика симптоми како што се вртоглавица и несвестица, што е последица на намалената снабденост на мозокот со крв. Во потешките случаеви, нискиот крвен притисок може да биде опасен по живот.

Послаба концентрација, исцрпеност, замор или нарушување на сонот, вознемиреност, може да бидат знаци за низок крвен притисок или хипотензија. Тој често не е опасен, но може да биде непријатен и го наруши квалитетот на животот. Мачи многумина, особено помлади и жени.

Се работи за состојба за која се дефинира дека вредноста на крвниот притисок е пониска од нормално очекуваната за личноста во одредени услови и е релативен поим.

За хипотензија зборуваме кога крвниот притисок е помал од 100/60 милиметри живин столб, измерен повеќепати во амбулантни услови во присуство на симптоми, како што се умор, нарушување на сонот, вртоглавица, несвестица, препотување, вознемиреност…

Трајно нискиот крвен притисок ретко е показател на сериозно здравствено нарушување.

Вредностите на крвниот притисок се разликуваат во зависност од моменталната активност, годините, здравствената состојба и употребата на одредени лекови. Секогаш се наметнува прашањето колку низок треба да биде крвниот притисок и колку долго треба да е присутен за да се означи дека има болест – хронична хипотензија со симптоматологија и смален квалитет на живеење. Покрај трајно присутниот низок крвен притисок за кој причината не е позната (идиопатски), постои и секундарна хипотензија, која е резултат на различни заболувања или, на пример, употреба на медикаменти.

Трајно нискиот крвен притисок ретко е показател на сериозно здравствено нарушување. Организмот се приспособува на него и најчесто не дава симптоми. Проблемот, настанува при нагло паѓање на крвниот притисок, кога мозокот и другите витални органи остануваат без крв и немаат време за приспособување. Во ваквите случаи може да се јави замаглување, вртоглавица, општа слабост, нарушувања во видот, па и краток губиток на свеста.

Како се лекува?

Лекувањето на хипотензијата е насочено кон олеснување на симптомите. Тоа не е потребно ако пациентите немаат одредени симптоми што го менуваат квалитетот на живеење.

Мерките на лекување се насочени кон подобрување на хигиено-диететските навики и стилот на живеење, како внесување сол, доволно течности, кофеин, зголемена телесна активност. Лекови се даваат само во случаи ко га овие општи мерки не резултираат со поволен ефект. Лекувањето на секундарната хипотензија е етиолошко – насочено кон причината што довела до нејзино манифестирање.

Вредностите на крвниот притисок се разликуваат во зависност од моменталната активност, годините, здравствената состојба и употребата на одредени лекови.

Зошто може да е низок притисокот

  • Анемии
  • Дехидрација поради покачена телесна температура или долготрајни проливи
  • Земање одредени лекови
  • Алергиски реакции, инфекции
  • Многу долго лежење и мирување
  • Болести на срцето
  • Хормонални заболувања (пад на концентрација на шеќерот во крвта, болест на надбубрежните жлезди, намалена функција на штитната жлезда…)
  • Невролошки заболувања

Дали е опасен нискиот притисок?

Ако поради низок крвен притисок пациентот чувствува тегоби, треба да се јави на лекар. Тој, пак, испитува зошто се такви вредностите на крвниот притисок. Лекарот, прво утврдува дали хипотензијата е примарна или секундарна. Тоа значи дека треба да исклучи болест, состојба или употреба на лекови, кои би довеле до секундарна хипотензија.

Покрај прегледот, потребно е да се направат и лабораториски анализи за шеќерот во крвта, крвна слика и за функцијата на бубрег. Потоа е потребен и 24-часовен мониторинг на крвниот притисок со АБП-холтер.