Д-р Лилјана Брајевиќ  Ризик фактори, симптоми и решение за проширените вени

Основните причини за губењето на нормалната анатомија и функција на вените се нивната слаба градба, нарушена функција на венските залистоци, ослабена анатомска околна поткрепа и дејството на земјината тежа при долго стоење.

Пишува: Д-р Лилјана Брајевиќ
хирург

Проширените вени се трајно проширени крвни садови кои најчесто се јавуваат на нозете. Основните причини за губењето на нивната нормална анатомија и функција се нивната слаба градба, нарушена функција на венските залистоци, ослабена анатомска околна поткрепа и дејството на земјината тежа при долго стоење. Сите овие состојби доведуваат до заостанување на поголемо количество крв во вените, која прави притисок врз нивните ѕидови и со текот на времето предизвикува нивно проширување.

РИЗИК ФАКТОРИ, СИМПТОМИ И ДИЈАГНОЗА

За оваа состојба постојат повеќе ризик фактори:

  • Возраст над 30 години
  • Зголемена телесна тежина
  • Бременост
  • Професии поврзани со долго стоење
  • Намалена физичка активност
  • Наследен ризик фактор
  • Полот, што е 3-4 пати почест ризик фактор кај жените

При вакви случаи, пациентите најчесто за жалат на оток на нозете по долго стоење, тежина, замор, болки, грчеви во потколениците, жежење, а во најтешките случаи и појава на рани. По вакви симптоми дијагнозата се поставува со добро земена анамнеза, преглед и ехо-доплер на крвните садови.


ТРЕТМАН ЗА ТРАЈНО РЕШЕНИЕ

Проширените вени се третираат на два начина – со конзервативни или со хируршки методи.

  • При конзервативен третман се употребуваат т.н. компресивни чорапи и различни видови кремови, но тие само субјективно ги подобруваат тегобите, без трајно излекување.

  • Не постои ниту еден конзервативен третман со кој на проширените вени може да им се врати нормалната анатомија и функцијата и затоа се применуваат современите методи. При современ третман на проширени вени се прави т.н. ВНУС (VNUS) – ендоваскуларна интервенција, која спаѓа во групата на еднодневни хируршки интервенции. Методата се состои во радиофреквентна аблација на големата поткожна вена и отстранување на проширените вени на потколеницата низ мали резови од 5 милиметри. По околу 45 минути пациентите си одат дома. Со оваа метода се добива конечно и трајно решение на овој проблем.